+ Konuya Cevap Yaz
6 sonuçtan 1 ile 6 arası gösteriliyor
 1. #1
  insertend - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  29 Mart 2011
  Şehir
  Edirne
  Yaş
  27
  Mesajlar
  2,137
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Biyofumigasyon Nedir?  Farmi Kahverengi Hardal Çeşitleri

  Yeşil Gübreleme ve Toprağın Biyolojik Yolla Fumigasyonu

  Yeşil bitki dokularının parçalanarak toprağa karıştırılması yoluyla yorgun toprakların ıslah edilmesi ve başlangıçtaki verimliliğine kavuşturulması eskiden beri bilinen bir tarım tekniğidir. FARMi kahverengi hardal çeşitleri ile bu işlemi gerçekleştirmenin ise ilave yararları bulunmaktadır.

  Toprak bünyesini düzeltir; hafif topraklarda su tutma kapasitesini, ağır topraklarda havalanmayı arttırır.
  Toprağın organik madde ve bitkiye yarayışlı besin maddeleri oranını arttırır.
  Kendinden sonraki ürüne verilen azotlu gübrelerin yıkanmasını önler.
  Faydalı toprak mikroorganizmalarının artmasını sağlar.
  Biyosidal etkisi ile bitkilerde önemli kök hastalığı etmenleri olan Rhizoctonia, Pythium, Verticillium, Sclerotinia gibi fungusları azaltır.
  Kök ur nematodları, tel kurtları sayısını ekonomik zarar sınırının altına düşürür, tohum ve fide ilaçlama gereksinimini ortadan kaldırır.
  Bir çok yabancı ot tohumunu öldürdüğü için ardından gelen bitkiye ilk gelişim devresinde rahat gelişme imkanı sağlar, herbisit masraflarını azaltır.


  Biyofumigasyon Yöntemi


  Biyofumigasyon; bitki menşeli uçucu kimyasallar yardımı ile topraktaki bitki hastalık etmenlerinin, nematodların ve yabancı otların azaltılması işlemidir. Bu amaçla esas olarak lahanagiller familyasından bitkilerin çürümesi sırasında doğal olarak salgıladığı izotiyosiyanat gazı (İTC) kullanılır.
  Lahanagiller (Brassicaceae) bitkileri, hücrelerinde kısaca GSL-MR sistemi diye adlandırılan bir doğal savunma mekanizmasına sahiptirler. Dokuları hasar gördüğünde, aşağıdaki diyagramda görüldüğü gibi; hücre içinde vakuollerde birikmiş olan sinigrin (GSL) ile enzim (MR) bir araya gelir ve enzimin sinigrini parçalaması ile İTC gazı çıkar. Bu gazın etki mekanizması metil bromide benzer.  FARMi kahverengi hardal çeşitleri biyosidal (mikrop öldürücü) yeşil gübre olarak kullanılmak üzere özel olarak ıslah edilmiş çeşitlerdir. Çok özel bakım istemeden kısa zamanda fazla miktarda yeşil aksam (biomas) yapma özelliğine sahiptirler. Yeşil aksamlarında yüksek oranda sinigrin ve bu maddeye yetecek kadar enzim içerirler. Bitki dokuları odunsu değildir, kısa zamanda ayrışabilir.
  FARMİ-ISCI20 ve FARMİ-ISCI99 çeşitlerimiz koruma altındaki çeşitlerdir.


  Kahverengi Hardal Ürretimi ve Biyofumigasyon Uygulama Aşamaları

  Biyofumigasyon uygulayacak üreticilerin/tavsiye edecek teknik personelin ilk dikkate alması gereken konu, bu işlemin bir maliyetinin olduğu ve bu maliyetin karşılığının biyosidal yeşil gübreleme yapılmış olan tarlada yetiştirilecek esas üründeki verim ve kalite artışı ile geri alınacağıdır. FARMi kahverengi hardal çeşitlerinin yeşil ya da kuru ot olarak kullanılması mümkün değildir.

  Yetiştirme zamanı

  Biyosidal yeşil gübrelemeden beklenilen faydanın ne olduğuna ve yörenin tarım takvimine bağlı olarak yetiştirme zamanı konusunda karar verilir. Örneğin yurdumuzun sahil ova kesiminde kış yağışlarından faydalanmak istenirse ekim, geç sonbaharda yapılmalıdır. Çeşitler, çok uzun süreli olmamak şartı ile -5ºC /-7ºC de zarar görmemekte ve oldukça yüksek biomas üretimi yapılabilmektedir. Ancak, önemli tel kurdu problemi olan tarlalarda larvalar kışı toprağın pulluk derinliğinden daha aşağıdaki kısımlarında geçirdiğinden bu zararlıya yönelik biyofumigasyon başarılı olamaz.
  Seralar Akdeniz bölgesi dışındaki bölgelerde hemen hemen tüm yıl boyu kullanımda olduklarından biyosidal yeşil gübre çeşitlerinin sera civarındaki tarlalarda açıkta yetiştirilmesi ve ürün değişim döneminde seraya taşınarak parçalanması ve toprağa gömülmesi bir çözümdür. Bu yöntem uygulanacaksa açıktaki yeşil gübre bitkileri istenilen zamanda çiçeklenmede olacak şekilde bir üretim planlaması yapılmalıdır.
  FARMİ çeşitlerinin kullanımında esas beklenti; toprağın bünyesinin düzeltilmesi, organik madde oranının arttırılarak esas ürüne uygulanan kimyasal gübrelerin bitkiye yarayışlılığının yükseltilmesi ve azot yıkanmasının önlenmesi ise, geç yaz-sonbahar üretimi tercih edilmelidir. Geç sonbaharda parçalanıp gömülen bitki materyali kış ayları boyunca toprakta tam olarak parçalanarak istenilen sonucun alınmasını sağlayacaktır.
  Uygun yetiştirme zamanının belirlenmesi için FARMİ teknik ekibi temasta olunması önerimizdir.

  Tohum Ekimi

  Ekim; elle saçmak, gübre makinesi ile dağıtmak ya da mibzer kullanmak yoluyla gerçekleştirilebilir. Serpme ekimde tavsiye edilen tohum miktarı 1 kg/da olup, mibzerle ekimde 0,8 kg/da dır. Tohum bin dane ağırlığı 2,5 gr gibi çok küçük olduğundan homojen bir ekim sağlamak için serpme ekimde kaba kum ile karıştırılması önerilir. Mibzerle ekimde ise tohumların amonyum nitrat gübresi ile karıştırılarak tohum gözüne konulması en iyi sonucu verecektir.

  Gübreleme

  FARMİ kahverengi hardal çeşitlerinin biomas miktarını en yüksek seviyeye çıkarmak için tarla durumuna göre 10-15 kg/da azot verilmesi gerekir. Bu azotun büyük bir kısmı tarlaya karıştırılan yeşil aksam ile yine toprağa döner ve bir sonraki ürünün bitkileri tarafından kullanılır.
  İlkbahar üretiminde bu gübrenin tamamı tohum ekimi ile birlikte tek seferde; sonbahar üretiminde ise ilki tohum ekilirken, ikincisi ise bitkilerin sapa kalkma döneminde olmak üzere ikiye bölünerek verilmesi uygundur. Yeşil aksamdaki sinigrin oranını arttırmak için kükürt içeren -örneğin sülfat bileşimli- gübreler tercih edilmelidir.

  Yeşil aksamın parçalanması ve toprağa gömülmesi

  FARMİ kahverengi hardal çeşitlerinin yeşil gübre olum zamanı yılın iklim özelliklerine ve yetişme mevsimine göre 60-120 gün arasında değişir. Süre, kışa denk gelen üretimlerde daha uzundur. 100-150 cm boyundaki bitkilerle 4-8 ton/da biomas elde edilmiş olur. Bu ise 2-4 ton/da ahır gübresine eşdeğerdir.
  Yeşil gübre olum zamanı geldiğinde bitkinin boy uzaması durur ve çiçek salkımı oluşur. Çiçek açma alttan başlar. Bu devreden itibaren çiçeklenmenin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde bitkiler parçalanıp toprağa gömülmelidir. Daha fazla bekletilirse hem bitki içeriğindeki sinigrin azalmakta ve biyofumigasyon etkisi düşmekte; hem de alt kapsüller tohum bağlıyacağından kahverengi hardalın kendisi yabancı ot problemi olabilmektedir.
  Yeşil aksamı parçalamada silaj makinesi, kuyruk milinden hareketli zincirli parçalayıcı gibi uygun bir alet kullanılır ve parçalanan bitkiler vakit kaybedilmeden pulluk ile 15 cm derinlikte toprağa gömülür ve rototiller çekilerek kesekler arasındaki boşluklardan gaz kaybının önüne geçilir.
  Bu aşama, hızlı ve yoğun bir toprak fumigasyonu sağlamakta çok önemli olup püf noktaları şunlardır:

  Bitkilerin olabildiği kadar küçük parçaya bölünmesi;
  Toprağa gömme işleminin en geç bir saat içinde bitirilmesi; bu amaçla ya iki traktör birbirini takip edecek şekilde çalıştırılır; ya da aynı anda parçalayıp toprağa gömen kombine aletler kullanılır.
  Toprak sıcaklığının 10ºC nin üstünde olması;
  Toprakta yeterince nemin olması; kuru ise sulanması;
  Toprağa gömme işleminden sonra 10-12 gün beklenilmesi; herhangi bir toprak işleme yapılmaması;
  Kumlu/hafif topraklarda boşluklardan gaz kaybı hızlı olacağından iyi bir biyofumigasyon için solarizasyonla kombine edilmesi.


  FARMİ Kahverengi Hardal çeşitleri ile yapılan bazı biyofumigasyon araştırmaları


  Maine Üniversitesi, ABD-2009 / Bazı toprak patojenlerinin laboratuvar koşullarında B. juncea biyosidal etkisi ile engellenme oranları Rhizoctonia(%100); Pythium(%100); pembe çürüklük(%100); Sclerotinia(%90,2); Fusarium kuru çürüklük(%80,2); Fusarium solgunluğu(%73,2) bulunmuştur.
  Maine Üniversitesi, ABD-2009 / Kahverengi hardal ile biyofumigasyon patatesteki tarla bulaşıklık oranını siyah siğil(%40-85); tozlu uyuz(%15-50); adi uyuz(%20-38) azaltmıştır.
  Centre de Recherce Contney, İsviçre-2006 / Tarla koşullarında ağır topraktaki Verticillium dahliae’nin sklerot miktarı %80; kumlu topraktaki mikrosklerot miktarı %50 oranında azaltılmıştır.
  INRA, Fransa-2010 / Havuç fidelerinde R.solani sebebi ile çökertenden ölüm oranı B.juncea biyofumigasyonu ile %75 azaltılmıştır. Aynı etmenin havuç yumrularında yaptığı çürüklük oranı ise yarıya inmiştir.
  Veneto Agricoltura Viale dell’Universita, İtalya-2004 / Saksı denemelerinde B. juncea biyofumigasyonu uygulanan toprakta tel kurtlarının % 63-72 oranında öldüğü bulunmuştur.
  CRA; İtalya-2004 Uzun süreli rotasyon uygulanan ve toprak hastalıkları problemi olmayan tarla koşullarında B.juncea yeşil gübrelemesi ile domates veriminin % 24 arttığı ve kalitesinin de yükseldiği bulunmuştur. Bunun esas olarak topraktaki azotun yıkanmasının yavaşlatılmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.
  Wageningen Univ., Hollanda-2004 / B. juncea yetiştirilen toprakta Meloidogyn chitwodii çoğalma oranının % 47-100 ; Meloidogyn hapla nın ise % 93-98 oranında azaldığı bulunmuştur.
  Tennessee Üniv., ABD-2006 / FARMİ-20 çeşidi ile yeşil gübreleme yapılan güney yanıklığı (S.rolfsii) ile bulaşık bir tarlada verim kontrola göre %30 fazla; hastalık oranı % 60 az bulunmuştur. Biyogumigasyonun etkisi Dazomet ile toprak ilaçlaması kadar etkili olup aynı istatistik guruptadır. Faydalı toprak mikroorganizmalarının sayısı ise biyofumige edilmiş parsellerde kontroldan on kat fazladır.
  Greensys,2007 Sicilya-İtalya / FARMİ-20 çeşidi açık tarlada yetiştirildikten sonra mayıs ayında seraya taşınarak değişik miktarlarda biomas toprağa gömülmüş, bazı parsellere de 55 gün solarizasyon uygulanmıştır. 2 ton biomas+solarizasyon en etkili olmuş, en yüksek verimi vermiş ve kök mantarlaşma hastalığı (Pyrenocheata lycopersici) ile kök ur nematodu (M. İncognita) yı azaltmıştır.
  Knoxville Exp.Sta. ABD-2001 / B. juncea ile biyofumigasyon uygulanan parsellerde domates verimi kontrola göre % 18 yüksek olarak istatistiksel açıdan anlamlı farklı bulunmuştur.
  FARMİ Tarımsal, Türkiye-2012 / Afyonkarahisarda R. solani ile bulaşık tarlada B. juncea ile biyosidal yeşil gübrelemenin ardından yetiştirilen patates bitkilerindeki kök boğazı hasarı % 65 ten sıfıra düşürülmüştür.

  Yeşil Gübreleme Nedir?

  Ülkemiz toprakları çoğunlukla organik madde bakımından fakirdir. Bunu düzeltmek için ahır gübresi vermek ya da yeşil gübreleme yapmak gerekir. Yeşil gübre, kısa sürede yüksek organik madde üretim potansiyeli olan bitkilerin ara bitki ya da ön bitki olarak yetiştirilmesi ve en üst organik içerikte oldukları çiçeklenme döneminde toprağa karıştırılmasıdır.
  Yeşil gübreleme genellikle ekonomik değeri yüksek olan tarımsal ürünlerin öncesinde uygulanır ve organik tarımın ana konularındandır.
  Yeşil gübre üretiminde genellikle bitki karışımları kullanılır.

  Yeşil Gübrelemenin Faydaları

  Bitkilerin beslenmesinde organik maddenin büyük önemi vardır. Organik madde toprağın bünyesini düzeltir, besin maddelerinin alımını kolaylaştırır, azotun derinlere yıkanmasını önler.
  Yeşil gübreleme hafif topraklarda su tutma kapasitesini arttırır, ağır topraklarda havalanmayı sağlar. Topraktaki faydalı mikroorganizmaları arttırır.
  Fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri iyileştirilmiş olan toprakta bitkinin kök yapısı daha iyi gelişir. Daha sağlıklı kök sistemi toprak üstü aksamın da olumsuz çevre koşullarına, hastalık ve zararlılara dayanıklılığını arttırır

  Farmi-ISCI20 ve Farmi-ISCI99 Yeşil Gübrelemenin Etkili Olduğu Hastalık Etmenleri

  RHİZOCTONİA - PEMBE ÇÜRÜKLÜK-PYTHİUM SCLEROTİNİA -FUSARİUM KURU ÇÜRÜKLÜĞÜ
  FUSARİUM SOLGUNLUĞU-KÖK UR NEMATODLARI- DOMATES SOLGUNLUĞU-TEL KURTLARI

  Farmi-ISCI20 ve Farmi-ISCI99 Çeşitlerinin Yeşil Gübre Kapasiteleri

  Yurdumuzda yapılan denemelerde sera koşullarında ekimden itibaren 90 günde dekara 12 ton ; tarlada 60 günde dekara 5 ton biomas elde edilmiştir. Bu miktarlar dekara 6 ton ve 2,5 ton ahır gübresine eşdeğerdir

  Farmi-ISCI20 ve Farmi-ISCI99 Çeşitlerini Biyosidal Yeşil Gübre Olarak Kullanma Yöntemi

  Ekim normu dekara 1 kg tohumdur. Bu miktar 40 kg amonyum sülfat gübresi ile karıştırıldıktan sonra ertesi üretim sezonunda hastalığını kontrol etmek istediğimiz tarlaya mibzer ya da elle serpme ekilir. Gerektikçe sulanır. Bitkiler tam çiçeklenme zamanında uygun bir aletle parçalanıp hemen pullukla toprağa gömülür ve imkan varsa sulanır.
  Bu toprağa karıştırma işleminden onbeş gün sonra esas ürün ekilebilir, fide dikilebilir.


  Kaynak: http://www.farmiturkey.com/tr/biyofumigasyon-nedir.html

  kubilay07, KüreLee teşekkür etti.

 2. #2
  insertend - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  29 Mart 2011
  Şehir
  Edirne
  Yaş
  27
  Mesajlar
  2,137
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Biyofumigasyon Nedir?  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: dsc00888.jpg
Görüntüleme: 60
Büyüklüğü: 278.7 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: dsc00917.jpg
Görüntüleme: 55
Büyüklüğü: 464.2 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: dsc00920.jpg
Görüntüleme: 66
Büyüklüğü: 522.7 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: linked-in.jpg
Görüntüleme: 58
Büyüklüğü: 439.1 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: sonbahar-gulhatmisi.jpg
Görüntüleme: 50
Büyüklüğü: 244.9 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: clip-image002.jpg
Görüntüleme: 50
Büyüklüğü: 195.9 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: clip-image003.jpg
Görüntüleme: 53
Büyüklüğü: 109.0 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: dsc00901.jpg
Görüntüleme: 58
Büyüklüğü: 482.9 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: galeri2.jpg
Görüntüleme: 68
Büyüklüğü: 641.3 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: galeri3.jpg
Görüntüleme: 55
Büyüklüğü: 512.5 KB (Kilobyte)

  kubilay07 teşekkür etti.

 3. #3
  insertend - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  29 Mart 2011
  Şehir
  Edirne
  Yaş
  27
  Mesajlar
  2,137
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Biyofumigasyon Nedir?  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: galeri4.jpg
Görüntüleme: 54
Büyüklüğü: 748.1 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: galeri5.jpg
Görüntüleme: 54
Büyüklüğü: 803.5 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: guncel-haber2a.jpg
Görüntüleme: 64
Büyüklüğü: 376.3 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: guncel-haber2c.jpg
Görüntüleme: 69
Büyüklüğü: 432.3 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: guncel-haber3a.jpg
Görüntüleme: 54
Büyüklüğü: 460.5 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: guncel-haber3b.jpg
Görüntüleme: 53
Büyüklüğü: 574.1 KB (Kilobyte)

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: guncel-haber3c.jpg
Görüntüleme: 56
Büyüklüğü: 424.1 KB (Kilobyte)

  aşkar, KüreLee teşekkür etti.

 4. #4
  aşkar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  16 Şubat 2010
  Yaş
  26
  Mesajlar
  330
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Biyofumigasyon Nedir?  Emeğine sağlık kardeşim ilginç bir konu olmuş

  insertend teşekkür etti.

 5. #5
  kubilay07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  27 Mayıs 2012
  Şehir
  Demre-ANTALYA
  Yaş
  23
  Mesajlar
  4,621
  Adı geçen
  15 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Biyofumigasyon Nedir?  toprak ıslahı yapmayı düşündüğüm ve henüz sera kurulmamış bir arazim var o parsel için yeşil gübreleme düşünüyordum sanırım bu hardal uygulaması daha faydalı gibi araştırmakta fayda var

  Güzel paylaşım
  Teşekkürler..

  insertend teşekkür etti.

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  20 Temmuz 2010
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  29
  Mesajlar
  135
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Biyofumigasyon Nedir?  yeşil gubreleme toprak ıslahı ıcın oldukca faydalı ve gereklı ancak ulkemızın ekonomık sartları hakkıyla yeşil gubreleme yapmaya izin vermiyo ne yazıkkı. yınede emeğine sağlık

  insertend teşekkür etti.

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status