Üretici konumunda olmasına rağmen hem et hem de meyve-sebze fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle Türkiye, Avrupa ' nın en tutarsız ülkesi olarak belirlendi. Merkez Bankası tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye, kırmızı ve beyaz et fiyatları son dört yıllık dönemde 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesine oranla on kat daha kararsızlık göstererek ilk sıraya yerleşti. Tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye ' de gıda fiyatlarının tutarlı olmadığı tescillendi. Türkiye, kırmızı et, sebze ve meyve fiyatları oynaklığında Avrupa ' nın zirvesinde bulunuyor. Merkez Bankası tarafından yapılan çalışmaya göre kırmızı ve beyaz et fiyatları son dört yıllık dönemde 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesine oranla on kat daha kararsızlık sergileyerek ilk sıraya yerleşti. Türkiye, meyve fiyatlarındaki oynaklıkta Macaristan ' ın ardından ikinci sırada yer alırken, sebzede ise Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ' nin (GKRY) ardından üçüncü en yüksek oynaklığa sahip ülke. 2006-2009 dönemlerinde aylık enflasyon üzerinden yapılan hesapların 27 AB ülkesi ile karşılaştırmasına göre aylık gıda fiyat değişimleri bu ülkelere oranla dört kat daha yüksek. Hava koşullarındaki değişimlerin meyve ve sebze gibi ürünlerin arzındaki değişimleri etkilemesiyle birlikte işlenmemiş gıda fiyatlarının daha çok değişkenlik sergilemesi bekleniyor. Merkez Bankası bünyesinde hazırlanan ' Türkiye ' de İşlenmemiş Gıda Enflasyonunda Oynaklık: Durum Tespiti ' çalışması, gıda fiyatlarındaki farklılığı ortaya koyuyor. Buna göre meyve, sebze, et ve balık gibi işlenmemiş gıda fiyatlarının gelişiminde daha çok meyve-sebze üretimi ve dış talep unsurları belirleyici oluyor. İşlenmiş gıda fiyatlarının seyrinde sektörel talep gelişmeleri ile ithalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, hava koşulları ve motorin, buğday gibi girdi fiyatları belirleyici oluyor.