Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla uygulanacak hasar prim oranları belirlendi.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı yüzde 75 ile yüzde 150 arasında kalan kısmı için yüzde 18, yüzde 150’yi aşan kısmı için ise yüzde 33, münhasıran don riski ile ilgili olarak yüzde 200’ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği taahhüt edilecek.

Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılacak