Gümrük vergilerinin geçici olarak düşürülmesinin ardından, kasaplık ve besilik hayvan ithalatında kontrol belgesi alınması için istenecek evraklar belirlendi.
Et ve besilik hayvan fiyatlarındaki artışın dengelenmesi için özel sektörün ithalatını sağlamak üzere gümrük vergilerinin geçici olarak düşürülmesinin ardından, kasaplık ve besilik hayvan ithalatında kontrol belgesi alınması için istenecek evraklar belirlendiKontrol belgesi almak üzere başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü`ne (KKGM) yapılacak.
Kontrol belgesi başvurusu sırasında, dilekçe ve Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ`ler ile Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ`lerde belirtilen belgeler yanında, besilik sığır ithalatında; tarım il-ilçe müdürlüklerinden onaylı ``İşletme Tescil Belgesi``, ``Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı İçin İşletme Uygunluk Belgesi``, ``İthal Edilecek Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Karantina Yeri Uygunluk Belgesi`` aranacak.

Kasaplık sığır ithalatında ise ``1.sınıf mezbaha veya kombinaya ait ruhsatın İl/İlçe Müdürlüklerince onaylı sureti,``, ``1.sınıf mezbaha veya kombinalar ile sözleşme yapan kişi ve kuruluşlar için noter onaylı sözleşme örneği`` istenecek.

Hayvanların seçimi, bakanlıkça görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşacak heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. İhracatçı ülkede ithal edilecek hayvanlar hazır olduğunda, heyet talebi ile ilgili dilekçe verilecek.

İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi sureti, ithalat yapacak kişi/kişiler için hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair belge istenecek.

Bu hususlara uymayan kişi/kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru, değerlendirmeye alınmayacak.
Türkiye`ye 1 Nisan 2011`e kadar yapılacak besi hayvanı ithalatında ve 31 Aralık 2010 tarihine kadar yapılacak kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisi yüzde 135 yerine yüzde 40 olarak uygulanacak.

Daha önce çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile Et ve Balık Kurumu`na sıfır gümrük vergisi ile 100 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılmış ve kurum 50 bin tonluk bölümünün ithalatı için ihale yapmıştı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 16 Temmuz`da yaptığı tebliğ değişikliği ile kasaplık ve besilik hayvan ithalat şartları yeniden belirlerken, EBK, özel ve resmi kombinalar yanında, hayvancılık konusunda yatırımı olan kişi ve kuruluşlara da ithalat olanağı sağlamıştı. Önceden, EBK, özel ve resmi kombinalar yanında sadece hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan tüzel kişiliğe sahip vakıf, kooperatifler, şirketler tarafından ithal edilebiliyordu.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın, Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlara İlişkin tebliği uyarınca, kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilecek.

Tebliğ ile ithal besi sığırlarının verileceği işletmelerin büyüklükleri de 10`dan 250`ye çıkarıldı. Yani ithal edilecek hayvanlar orta boy ve büyük işletmelere verilecek. Besi sığırları en az 250 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu tarım il-ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilecek. İthal besi sığırı bulunduran işletmeler, bakanlık il/ilçe müdürlüklerince en az 2 ayda bir teknik ve sağlık yönünden kontrol edilerek kayıtları tutulacak.

EBK, SIRBİSTAN`IN SANCAK BÖLGESİ`NDEN KASAPLIK HAYVAN ALACAK

Bu arada, Et ve Balık Kurumu (EBK), Sırbistan`ın Sancak Bölgesi`nden, doğrudan kasaplık hayvan alacak.
Balkanlar Sancak Bölgesi Sjenica Belediye Başkanı, ``satışında sıkıntı çektikleri, bölgenin en önemli gelir kaynağı olan büyükbaş hayvanları aldığı için`` EBK`ya teşekkür mektubu gönderdi.

EBK`nın internet sitesinde yer verilen, 20 Ağustos 2010 tarihli, EBK Genel Müdürü Bekir Ulubaş`a hitaben yazılan mektupta, Balkanlar Sancak Bölgesi Sjenica Belediye Başkanı Muriz Turkovic, teşekkürünü şöyle ifade ediyor:
``Şahsınızın ve heyetinizin Sjenica`ya gelerek satışında sıkıntı çektiğimiz ve bölgemizin en önemli gelir kaynağı olan büyükbaş hayvanlarımızın alımı hususunda yapmış olduğu alım anlaşmasının halkımız açısından anlam ve önemi çok büyüktür.

Sırbistan Sancak halkı adına, şahsınıza ve Kurumunuza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.``
Bölgede yaşayan Türk soylu ve Müslüman halkın hayvancılıkla uğraştığı, ekonomik olarak bu halka destek olmak amacıyla EBK`nın 3 bin ton civarında kasaplık hayvan alımı için geçen hafta anlaşma imzaladığı öğrenildi.