Biyogüvenlik, Hastalık etkenlerinin insan ve hayvanların yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemlerin tamamıdır. Biyogüvenlikte hedef kanatlı hayvan çiftliklerine hastalık etkenlerinin bulaşma riskini azaltmaktır.Her işletme sahibi veya çitlik yöneticisi çeşitli risklerden hayvanlarını veya işletmesini korumak için sahip olduğu sürünün yapısına ve işletmesinin özelliklerine uygun bir biyogüvenlik programının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.Kanatlı üretim çiftliklerinde sağlıklı, verimli ve karlı bir üretim, sağlıklı sürüler ile mümkündür. Biyogüvenlik uygulamalarının ana hedefi hastalığın bulaşma ve sürü içinde yayılma riskini asgari düzeye indirmektir. Bu hedefe yalnızca hayvan-hastalık-çevre ilişkilerinin iyi analiz edilmesiyle ulaşılır. Bu sebeple hastalıkların çıkmasını ve yayılmasını önlemek için koruyucu önlemlerin alınması ve işletmenin her zaman uygulayacağı bir biyogüvenlik programına ihtiyaç vardır.