Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği
Sayfa 1/2 12 SonuncuSonuncu
21 sonuçtan 1 ile 15 arası gösteriliyor
 1. #1

  Kayıt Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  45
  Mesajlar
  6,670

  Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği
  Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verilecek

  Ana Sayfa» Ekonomi» Ekonomi - Diğer
  26.10.2014 17:45

  ANKARA - Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırımlara yüzde 50 hibe desteği geldi.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ' nın 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımladı.

  Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

  Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

  Hibeye esas proje tutarının yüzde 50 ' sine hibe desteği verilecek. Diğer yüzde 50 ' si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü kılındı.

  Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri şu bedelleri geçemeyecek:

  'Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3 milyon lirayı, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon lirayı, hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1 milyon lirayı, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1 milyon lirayı, soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lirayı, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara milyon lirayı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lirayı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1 milyon lirayı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1,5 milyon lirayı küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1 milyon lirayı geçemeyecek.'

  Proje toplam tutarının, belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekecek.

  Bu tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecek.

  Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek.

  Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmeyecek. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.

  Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

  Yatırımcılar bu tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında sadece bir adet proje başvuruda bulunabilecek.

  Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekiyor. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilecek.

  Yatırımın gerektirdiği inşaat alımlarına ve makine alım giderlerine de destek var

  Yatırım uygulamalarına ait, inşaat işleri alım giderlerine, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine de hibe desteği verilecek.

  Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacak.

  İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin yüzde 20 ' sini aşamayacak. Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 80 ' inden fazla olamayacak.

  Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira giderleri, kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri, bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el mal alım giderleri, proje yönetim ve danışmanlık giderleri, makine tamir ve parça alım giderleri hibe desteği kapsamı dışına alındı.

  Başvurular bugünden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılacak.

  Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış proje başvuruları belirlenen 'Genel Değerlendirme Cetveli' kriterlerine göre puanlandırılacak

  Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrıldı, her alt bölüme, 1 ve 5 arasında bir puan verilecek. Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilecek.

  Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının yüzde 60 ' ı ve genel değerlendirme puanının yüzde 40 ' ı toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenecek.

  Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılacak ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanacak. Nihai değerlendirme merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılacak.

  Kesinleşen değerlendirme sonuçları il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecek. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları www.tarim.gov.tr web sitesinde yayımlanacak.

  Destek verilen yatırımlar illere göre değişiyor

  Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde, yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek.

  Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak.

  Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2015 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

 2. #2

  Kayıt Tarihi
  09 Mayıs 2012
  Şehir
  nevşehir
  Yaş
  35
  Mesajlar
  510

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  adı kırsal kalkınma başvuru yapanlar kimler yine zenginler,bu ülkede orta direk öldü ya çok zengin var yada çok fakir

 3. #3

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  kırşehire ipard ' ı beklerken bu destek çıktı. Daha önce bu destekten yaralanan varmı aşamaları neler? prosedür nasıl işliyor? Yada bu işleri iyi kotaran bir danışmanlık firması var mıdır bildiğiniz?

 4. #4

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  1000 hayvanlık büyükbaş besi çiftliği kurmayı düşünüyorum. Eğer mümkün olursa da alternatif enerji desteğinden de yararlanıp güneş ve rüzgar elektrik santrali kurmak istiyorum.


 5. #5

  Kayıt Tarihi
  02 Aralık 2012
  Şehir
  Bayburt
  Yaş
  42
  Mesajlar
  13,321

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Sayın yatırımcılarımız,

  Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı yayınlandı.

  Son Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2014

  Hibe Oranı : % 50

  Başvuru konuları ve proje tutarları:

  a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
  b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
  c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
  ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  g)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirası

  Bilgi ve proje başvurularınız için arayabilirsiniz.

  Saygılarımızla.
  Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/pr...s/cleardot.gif
  Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/pr...s/cleardot.gif
  Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/pr...s/cleardot.gif
  Açıklama: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/...s/cleardot.gif

  --
  Nevzat KAYACIK
  Yatırım Danışmanı

  533 381 17 64
  nevkay@gmail.com
  karesiproje@gmail.com

  Her şey daha yaşanası bir Türkiye için ....


  ***********


  Hayvansal Atıklardan Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması Tesislerine 500.000 TL Hibe Desteği

  Sayın Yatırımcı  26 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) uyarınca Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerine Hayvansal Orijinli Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması projelerine 50.000 Tl hibe desteği veriyor.

  VALID Kompost Sistemi, günlük kapasitesi 10 Ton ila 5000 Ton arasında değişen, koku ve gaz çıkarmayan yatay beton silolarda statik havalandırmalı yığın teknolojisi ile

  · Sığır-koyun-keçi-tavuk gübreleri, pazarlanabilir kompost haline getirmektedir.

  Sudea, kompost tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, tesisi ve yürütülmesi konularında işletmelere danışmanlık sağlamaktadır.

  Daha fazla bilgiye http://sudea.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

  Saygılarımızla
 6. #6

  Kayıt Tarihi
  30 Aralık 2012
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  34
  Mesajlar
  1,125

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  1 Aralık 2015 ' e kadar Ulan ben yine yapamam Para yok sonuçta hehehehe Bir de bunlar çiftlik kurulumları için falan değil, gübre paketlemeleri vs. Zaten bu işletmeler 1000 başlık yere yapılacak işletmeler. Peeeh

 7. #7

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Alıntı DeHLiZ link=topic=78600.msg931474#msg931474 date=1414760124 Nickli Üyeden Alıntı
  1 Aralık 2015 ' e kadar Ulan ben yine yapamam Para yok sonuçta hehehehe Bir de bunlar çiftlik kurulumları için falan değil, gübre paketlemeleri vs. Zaten bu işletmeler 1000 başlık yere yapılacak işletmeler. Peeeh
  hocam besi sığırcılığında en az 30 hayvanlık tesise kdar destek veriyor. http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/183/K...gulama-Rehberi

 8. #8

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Alıntı UÖZKAN.77 link=topic=78600.msg931464#msg931464 date=1414758192 Nickli Üyeden Alıntı
  Sayın yatırımcılarımız,

  Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı yayınlandı.

  Son Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2014

  Hibe Oranı : % 50

  Başvuru konuları ve proje tutarları:

  a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
  b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
  c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
  ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  g)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
  ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirası

  Bilgi ve proje başvurularınız için arayabilirsiniz.

  Saygılarımızla.
  Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/pr...s/cleardot.gif
  Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/pr...s/cleardot.gif
  Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/pr...s/cleardot.gif
  Açıklama: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/...s/cleardot.gif

  --
  Nevzat KAYACIK
  Yatırım Danışmanı

  533 381 17 64
  nevkay@gmail.com
  karesiproje@gmail.com

  Her şey daha yaşanası bir Türkiye için ....


  ***********


  Hayvansal Atıklardan Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması Tesislerine 500.000 TL Hibe Desteği

  Sayın Yatırımcı  26 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) uyarınca Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerine Hayvansal Orijinli Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması projelerine 50.000 Tl hibe desteği veriyor.

  VALID Kompost Sistemi, günlük kapasitesi 10 Ton ila 5000 Ton arasında değişen, koku ve gaz çıkarmayan yatay beton silolarda statik havalandırmalı yığın teknolojisi ile

  · Sığır-koyun-keçi-tavuk gübreleri, pazarlanabilir kompost haline getirmektedir.

  Sudea, kompost tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, tesisi ve yürütülmesi konularında işletmelere danışmanlık sağlamaktadır.

  Daha fazla bilgiye http://sudea.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

  Saygılarımızla  bu karesi proje danışmanlık nasıl bir şirket daha önce yapmış olduğu besi tesislerini inceleyebilme şansımız var mıdır acaba?

 9. #9

  Kayıt Tarihi
  27 Kasım 2012
  Şehir
  edirne
  Yaş
  28
  Mesajlar
  1,338

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  güneş enerji sistemi kurmak istiyorum ama bu işe girmelimiyim bilemiyorum bilmediğimiz bir iş ilerde nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Çevrenizde bu işe girmiş olan var mı?

 10. #10

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Alıntı doktorsihirbaz link=topic=78600.msg932105#msg932105 date=1414886517 Nickli Üyeden Alıntı
  güneş enerji sistemi kurmak istiyorum ama bu işe girmelimiyim bilemiyorum bilmediğimiz bir iş ilerde nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Çevrenizde bu işe girmiş olan var mı?
  besi çiftliği ön sırada olmasaydı bende rüzgar santrali işine girmek isterdim.

 11. #11

  Kayıt Tarihi
  02 Aralık 2012
  Şehir
  Bayburt
  Yaş
  42
  Mesajlar
  13,321

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  arkadaşlar işi DANIŞMANLIK olan şirketler var.. netten bulup irtibata geçin.. kabaca %3-5 yüzde ile çalışırlar..

  yani proje yazımı için belli bi ücret eğer kabul edilip geçerse de yine bi ücret talep ederler.. hepsi diyelim 100 bin tl ' lik projede 5 bin tl civarıdır..


  Yalnız şirket seçerken;

  *Size yakın olmasına

  *Referanslarına, yani daha önce iş yaptığı kişilere bakın irtibata geçin


  TÜM bunlardan önemlisi.. kendi durumunuzun, projeye uygun olması lazım... yani gerçekten varolan ve ihtiyaç olan bi iş fikri için proje yazılır.. yoksa bi yazalaım geçeince bakarız OLMAZ!

 12. #12

  Kayıt Tarihi
  30 Aralık 2012
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  34
  Mesajlar
  1,125

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Arkadaşlar Marmara bölgesi için iyi bir danışmanlık firması önerebilecek olan var mı?

 13. #13

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  kırşehir için proje yapmış danışmanlık firması var mıdır?

 14. #14

  Kayıt Tarihi
  17 Mayıs 2014
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  17

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  bu hibe de çok fazla eksiklikler var. ne kdar danışman aradıysam hepsi ayrı bişi söylüyor. ipard la karıştırılıyor. onun gibi yapılacağını zannediyorlar danışmanlar ama öyle değil galiba. (büyükbaş yeni tesis için konuşuyorum).

  net olarak desteğin getirisi nedir kimse söylemiyo

 15. #15
  MehmetKURT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt Tarihi
  24 Ekim 2009
  Şehir
  Ankara-Bolu
  Yaş
  25
  Mesajlar
  347

  Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği  Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak.

  Yukarıda alıntı yaptığım paragrafta ' ' hayvansal ürünlerin işlenilmesi ' ' ibaresine çiftlikler dahil mi? Ya da ne demek istemiş. Mandıra gibi bir şeyden mi bahsediliyor.Sayfa 1/2 12 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Tarımsal Ar-Ge projelerine hibe desteği…
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2017, 06:49
 2. Tarımsal Yatırım Yapa Bilecek Ortak
  Konu Sahibi iboj26 Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 12.Kasım.2015, 23:25
 3. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Yüzde 50 Hibe Desteği
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Aralık.2013, 19:56
 4. Tarımsal AR-GE projelerine 5 milyon lira destek
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Haziran.2013, 21:34
 5. alternatif enerji projelerine %50 hibe
  Konu Sahibi Ali SARAÇ Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 09.Eylül.2012, 19:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, içinde 90.000'dan fazla konuyu, 1.000.000'dan fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 65.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
E-Posta: trakkulup@trakkulup.net
Whatsapp: 0 535 7845520