Belkıs Üner, Yazarlar
tarimgozlem Yorum Yok
Sulama ve gübreleme

Havaların ısınmasıyla bitki ve toprağın ihtiyacı olan en önemli element sudur. Suyun az olması kadar fazla olması da toprak ve bitkiye zarar vermektedir. Her bitkinin su ihtiyacı faklı olduğu gibi, toprağın da çeşidine göre farklılık gösterir. Kışın çok yağışlı bir dönem olmuş ise toprak su ile doyduğundan sulama zamanın da gecikme olur. Topraklarımızı tahlil yaptırırsak daha sağlıklı ürünler almamızı da sağlamış oluruz. Bu imkânlardan uzak isek gözlemlerimizde çok önemlidir. Sulama yaptıktan sonra suyun ne kadar süre toprak yüzeyinde kaldığı, toprak neminin kaç gün devam ettiği, sulamadan sonra bitkilerimizin gelişim durumları bize bilgi vermektedir.

Killi topraklar

Killi ağır toprakları çok sulamak ne kadar sakıncalı ise kumlu-taşlı toprakları fazla sulamak da gereksizdir. Killi topraklar fazla sulanınca yüzeyde kaymak tabakası oluşturacağı için suyun bitki kök bölgesine inmesini ve hava almasını engeller. Kumlu topraklarda ne kadar sularsak sulayalım su derinlere gideceği için bitkiye faydası olmayacaktır. Kumlu toprakları iyileştirmeli ve sulamada damla sulama, yağmurlama sulama sistemleri kurmak zorundayız. Tahlil yaptırmak bu toprakların iyileştirilmesini sağladığı gibi gübrelemede hangi elementlere ihtiyacı olduğunu belirlemiş oluruz. Toprak tahlili için tek yıllık bitkiler 20 cm derinden alınır. Çok yıllık bitkilerde 20-40-60 cm derinden alınır. Eğer gerekli olursa 90-120 cm derinden alınır. Toprak örneğini tarlada zikzaklar yaparak belirli noktalardan ve toprağın üst kısmını sıyırdıktan sonra almalıyız. Bir kâğıda kuşun kalemle ad, soyadı, nereden aldığımızı yazıp torbanın içine koyalım, hava alması içinde küçük bir delik açıp laboratuvara götürelim.

GÜBRE ÇEŞİTLERİ

Yeşil Gübreler: Genellikle meyve bahçelerinde ağaç aralarına ekim yapılan fiğ, mercimek ve soya gibi ürünlerin ekimi yapıldıktan sonra yeşermesiyle toprağa sürülerek karıştırılmasıdır. Toprağın organik maddece zenginleştirilmesini sağlar.

Hayvan Gübresi: Büyük ve küçükbaş hayvanların dışkıları kurutularak kullanılır. Bekletilmeden kullanılmamalıdır. Sıcak ve soğuk gübre olmak üzere iki şekildedir. Son zamanlarda yarasa gübresi de kullanılmaktadır.

Leonardik Kaynaklı Organik Gübre: Leonardik milyonlarca yıl süren humifikasyon süreci sonunda oluşan Linyit kömürünün okside olmuş formu olarak tanımlanmaktadır. Toprak düzenleyici olarak kullanılır. Toprağın PH derecesinin düşmesiyle bitki topraktan besin maddelerinin kolaylıkla alabilir.

Ticari Gübreler: Azotlu-Fosforlu- Potasyumlu –Kompoze Gübreler.

Azotlu Gübreler: Amonyum Sülfat-Amonyum Nitrat-Üre

Fosforlu Gübreler: Süperfosfat-Triple Süperfosfat

Potasyumlu Gübreler: Potasyum Sülfat-Potasyum Nitrat

Karışık Gübrelerde ambalajının üstünde seri numarası ile içindeki etken maddelerin miktarları belirtilmiştir. 20.20.0 Kompoze Gübre: Tarlaya kolay uygulanır, bitki tarafından tamamen alınır. Ekim öncesi ve sonrası kullanılır. Buğday, pamuk, bağ, zeytin, sebze, ayçiçeği patates, narenciyede kullanılır. Üre: Şeker gübresi olarak bilinir.%46 azot içerir. Sulanma olmazsa gaz halinde buharlaşır. 15.15.15: Toprakta potas eksikliğini giderir. Patates, meyve, bağ, zeytin, narenciyede kullanılır. Amonyum Sülfat: Bitkilerin azot ihtiyacını sağlar toprağı nötürleştirir.%26 Amonyum Nitrat : % 26 saf azot vardır. İlkbaharda kullanılır. 18.46.0 Diamonyum Fosfat(DAP) :%18 Amonyum azotu,% 46 fosfor içerir. Bütün bitkilerde kullanılır. Triple Süperfosfat:%43-46 fosfat bulunur. İhtiyaç olursa bütün bitkiler için kullanılır. 26.13.0 : %26 azot ,%13 fofor. Fosfor ihtiyacı az olan pamukta kullanılır. 25.5.10 : %25 azot,% 5 fosfor,%10 potas içerir. Çay ve patateste kullanılır.12.30.12 : %12 azot,%30 fosfor,%12 potas içerir. Şeker pancarı için üretilmiştir. Damla sulama sistemlerinde sıvı gübreler kullanılır.