7,23 Milyon Hektar Arazi Sulamaya Açılacak

6.png

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "7,23 Milyon Hektar Arazi Sulamaya Açılacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yeni yatırımlarla sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı ve 65 sulama tesisi ile 23 toplulaştırma projesini tamamlayarak tarım sektörünün hizmetine sunmayı amaçladıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmayla birlikte gıda arz güvenliğinin sağlanması için sulama yatırımlarına hız verdi. DSİ'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin yüzde 80'ine karşılık gelen 7,1 milyon hektar arazi sulamaya kavuştu.

Küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan kuraklıklar, suyun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yumaklı, "Gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzı en önemli konumuz haline gelmiştir. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Sulama ile daha çeşitli, daha fazla ve kaliteli üretim yapabilmek mümkündür" dedi.

Türkiye'nin tarım arazilerinin yaklaşık 24 milyon hektar olduğunu belirten Yumaklı, teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının 8,5 milyon hektar olarak belirlendiğini ve 2023 yılı itibarıyla teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazinin yüzde 80'ine karşılık gelen yaklaşık 7,1 milyon hektar arazinin sulamaya açıldığını vurguladı.

Yumaklı, sulanan alanların üretim değerinin ve gayrisafi milli zirai gelirin, projesiz duruma göre yaklaşık 5 kat arttığını ifade etti. Bu durum, kırsal kalkınmanın hedeflerinden biri olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet ederken, yaşam standardını yükselttiği için göçü de önlemektedir. Bakanlığın köklü kuruluşu DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında da sulama yatırımlarına hızla devam edecek. Bu yıl içinde 65 adet sulama tesisi ve 23 adet toplulaştırma projesi tamamlanarak milletin hizmetine sunulacak. 2024 yılında yapılacak yatırımlarla, sulamaya açılan alanı 7,1 milyon hektardan 7,23 milyon hektara, toplulaştırması tamamlanan alan miktarını ise 7,3 milyon hektardan 7,9 milyon hektara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Yumaklı, Konya Ovası 1,2,3 sulamaları ikmali, Çorum Koçhisar sulaması 2. kısım, Samsun 19 Mayıs Barajı sulaması, Diyarbakır Silvan Kuruçay Barajı sulaması ve Kayseri Bünyan Elbaşı-Karadayı sulaması projelerinin bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.
 

Benzer Konular