• Hesabınıza giriş yaparken sorun yaşıyorsanız buraya tıklayarak lütfen şifrenizi sıfırlayınız.

Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

Katılım
14.01.2012
Mesajlar
6,511
Konum
Konya

Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği
Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verilecek

Ana Sayfa» Ekonomi» Ekonomi - Diğer
26.10.2014 17:45

ANKARA - Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırımlara yüzde 50 hibe desteği geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ' nın 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımladı.

Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50 ' sine hibe desteği verilecek. Diğer yüzde 50 ' si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü kılındı.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri şu bedelleri geçemeyecek:

'Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3 milyon lirayı, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon lirayı, hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3 milyon lirayı, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1 milyon lirayı, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1 milyon lirayı, soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lirayı, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara milyon lirayı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lirayı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1 milyon lirayı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1,5 milyon lirayı küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1 milyon lirayı geçemeyecek.'

Proje toplam tutarının, belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekecek.

Bu tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecek.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek.

Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmeyecek. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar bu tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında sadece bir adet proje başvuruda bulunabilecek.

Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekiyor. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilecek.

Yatırımın gerektirdiği inşaat alımlarına ve makine alım giderlerine de destek var

Yatırım uygulamalarına ait, inşaat işleri alım giderlerine, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine de hibe desteği verilecek.

Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacak.

İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin yüzde 20 ' sini aşamayacak. Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 80 ' inden fazla olamayacak.

Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira giderleri, kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri, bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el mal alım giderleri, proje yönetim ve danışmanlık giderleri, makine tamir ve parça alım giderleri hibe desteği kapsamı dışına alındı.

Başvurular bugünden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılacak.

Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış proje başvuruları belirlenen 'Genel Değerlendirme Cetveli' kriterlerine göre puanlandırılacak

Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrıldı, her alt bölüme, 1 ve 5 arasında bir puan verilecek. Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilecek.

Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının yüzde 60 ' ı ve genel değerlendirme puanının yüzde 40 ' ı toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenecek.

Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılacak ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanacak. Nihai değerlendirme merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılacak.

Kesinleşen değerlendirme sonuçları il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecek. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları www.tarim.gov.tr web sitesinde yayımlanacak.

Destek verilen yatırımlar illere göre değişiyor

Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde, yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek.

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2015 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.
 
Katılım
09.05.2012
Mesajlar
510
Konum
nevşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

adı kırsal kalkınma başvuru yapanlar kimler yine zenginler,bu ülkede orta direk öldü ya çok zengin var yada çok fakir
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

kırşehire ipard ' ı beklerken bu destek çıktı. Daha önce bu destekten yaralanan varmı aşamaları neler? prosedür nasıl işliyor? Yada bu işleri iyi kotaran bir danışmanlık firması var mıdır bildiğiniz?
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

1000 hayvanlık büyükbaş besi çiftliği kurmayı düşünüyorum. Eğer mümkün olursa da alternatif enerji desteğinden de yararlanıp güneş ve rüzgar elektrik santrali kurmak istiyorum.
 
Katılım
02.12.2012
Mesajlar
13,387
Konum
Bayburt
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

Sayın yatırımcılarımız,

Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı yayınlandı.

Son Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2014

Hibe Oranı : % 50

Başvuru konuları ve proje tutarları:

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
g)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirası

Bilgi ve proje başvurularınız için arayabilirsiniz.

Saygılarımızla.
Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Açıklama: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

--
Nevzat KAYACIK
Yatırım Danışmanı

533 381 17 64
nevkay@gmail.com
karesiproje@gmail.com

Her şey daha yaşanası bir Türkiye için ....


***********


Hayvansal Atıklardan Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması Tesislerine 500.000 TL Hibe Desteği

Sayın Yatırımcı26 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) uyarınca Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerine Hayvansal Orijinli Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması projelerine 50.000 Tl hibe desteği veriyor.

VALID Kompost Sistemi, günlük kapasitesi 10 Ton ila 5000 Ton arasında değişen, koku ve gaz çıkarmayan yatay beton silolarda statik havalandırmalı yığın teknolojisi ile

· Sığır-koyun-keçi-tavuk gübreleri, pazarlanabilir kompost haline getirmektedir.

Sudea, kompost tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, tesisi ve yürütülmesi konularında işletmelere danışmanlık sağlamaktadır.

Daha fazla bilgiye http://sudea.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
 
Katılım
31.12.2012
Mesajlar
1,121
Konum
İstanbul
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

1 Aralık 2015 ' e kadar :) Ulan ben yine yapamam :D Para yok sonuçta hehehehe Bir de bunlar çiftlik kurulumları için falan değil, gübre paketlemeleri vs. Zaten bu işletmeler 1000 başlık yere yapılacak işletmeler. Peeeh :)
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

DeHLiZ link=topic=78600.msg931474#msg931474 date=1414760124' Alıntı:
1 Aralık 2015 ' e kadar :) Ulan ben yine yapamam :D Para yok sonuçta hehehehe Bir de bunlar çiftlik kurulumları için falan değil, gübre paketlemeleri vs. Zaten bu işletmeler 1000 başlık yere yapılacak işletmeler. Peeeh :)
hocam besi sığırcılığında en az 30 hayvanlık tesise kdar destek veriyor. http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/183/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-9-Etap-Uygulama-Rehberi
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

UÖZKAN.77 link=topic=78600.msg931464#msg931464 date=1414758192' Alıntı:
Sayın yatırımcılarımız,

Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı yayınlandı.

Son Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2014

Hibe Oranı : % 50

Başvuru konuları ve proje tutarları:

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
g)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirası

Bilgi ve proje başvurularınız için arayabilirsiniz.

Saygılarımızla.
Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Açıklama: https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Açıklama: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

--
Nevzat KAYACIK
Yatırım Danışmanı

533 381 17 64
nevkay@gmail.com
karesiproje@gmail.com

Her şey daha yaşanası bir Türkiye için ....


***********


Hayvansal Atıklardan Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması Tesislerine 500.000 TL Hibe Desteği

Sayın Yatırımcı26 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) uyarınca Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerine Hayvansal Orijinli Gübre İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması projelerine 50.000 Tl hibe desteği veriyor.

VALID Kompost Sistemi, günlük kapasitesi 10 Ton ila 5000 Ton arasında değişen, koku ve gaz çıkarmayan yatay beton silolarda statik havalandırmalı yığın teknolojisi ile

· Sığır-koyun-keçi-tavuk gübreleri, pazarlanabilir kompost haline getirmektedir.

Sudea, kompost tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, tesisi ve yürütülmesi konularında işletmelere danışmanlık sağlamaktadır.

Daha fazla bilgiye http://sudea.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
bu karesi proje danışmanlık nasıl bir şirket daha önce yapmış olduğu besi tesislerini inceleyebilme şansımız var mıdır acaba?
 
Katılım
28.11.2012
Mesajlar
1,396
Konum
edirne
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

güneş enerji sistemi kurmak istiyorum ama bu işe girmelimiyim bilemiyorum bilmediğimiz bir iş ilerde nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Çevrenizde bu işe girmiş olan var mı?
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

doktorsihirbaz link=topic=78600.msg932105#msg932105 date=1414886517' Alıntı:
güneş enerji sistemi kurmak istiyorum ama bu işe girmelimiyim bilemiyorum bilmediğimiz bir iş ilerde nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Çevrenizde bu işe girmiş olan var mı?
besi çiftliği ön sırada olmasaydı bende rüzgar santrali işine girmek isterdim.
 
Katılım
02.12.2012
Mesajlar
13,387
Konum
Bayburt
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

arkadaşlar işi DANIŞMANLIK olan şirketler var.. netten bulup irtibata geçin.. kabaca %3-5 yüzde ile çalışırlar..

yani proje yazımı için belli bi ücret eğer kabul edilip geçerse de yine bi ücret talep ederler.. hepsi diyelim 100 bin tl ' lik projede 5 bin tl civarıdır..


Yalnız şirket seçerken;

*Size yakın olmasına

*Referanslarına, yani daha önce iş yaptığı kişilere bakın irtibata geçin


TÜM bunlardan önemlisi.. kendi durumunuzun, projeye uygun olması lazım... yani gerçekten varolan ve ihtiyaç olan bi iş fikri için proje yazılır.. yoksa bi yazalaım geçeince bakarız OLMAZ!
 
Katılım
31.12.2012
Mesajlar
1,121
Konum
İstanbul
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

Arkadaşlar Marmara bölgesi için iyi bir danışmanlık firması önerebilecek olan var mı?
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

kırşehir için proje yapmış danışmanlık firması var mıdır?
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

bu hibe de çok fazla eksiklikler var. ne kdar danışman aradıysam hepsi ayrı bişi söylüyor. ipard la karıştırılıyor. onun gibi yapılacağını zannediyorlar danışmanlar ama öyle değil galiba. (büyükbaş yeni tesis için konuşuyorum).

net olarak desteğin getirisi nedir kimse söylemiyo
 
Katılım
24.10.2009
Mesajlar
348
Konum
Ankara-Bolu
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak.

Yukarıda alıntı yaptığım paragrafta ' ' hayvansal ürünlerin işlenilmesi ' ' ibaresine çiftlikler dahil mi? Ya da ne demek istemiş. Mandıra gibi bir şeyden mi bahsediliyor.
 
Katılım
14.06.2009
Mesajlar
19,060
Konum
Kütahya
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

mehmet_06_14 link=topic=78600.msg933324#msg933324 date=1415311971' Alıntı:
Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak.

Yukarıda alıntı yaptığım paragrafta ' ' hayvansal ürünlerin işlenilmesi ' ' ibaresine çiftlikler dahil mi? Ya da ne demek istemiş. Mandıra gibi bir şeyden mi bahsediliyor.
Süt Ürünleri; mandıra kurmak, işleme, depolama,ambalaj v.s., et ürünleri işleme(kesimhane v.s.)
 
Katılım
02.12.2012
Mesajlar
13,387
Konum
Bayburt
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

IPARD tüm illeri kapsamıyo.. kapsaması için çalışmalar varmış ama ne olur bilinmez.

Bu destek ise TÜM illeri kapsıyo.

Dikkat edilirse nerdeyse tüm tarımsal üretim ve paketleme-ambalajlama dahil biçok şeyi kapsıyo.

Getirisi %50 HİBE..

Ayrıca bunların kabul edilme oranı çok daha yüksek..
 
Katılım
07.11.2014
Mesajlar
4
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

IPARDIN deseklenmediği illerde hayvancılık tesisleri için( ahır yapımı ve makina ekipmanları) bunla %50 + kdv desteği var. bunu özellikle ıparda muadil ahır yapımı için olmayan illere çıkarılmış.
 
Katılım
17.05.2014
Mesajlar
17
Konum
Kırşehir
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

bu kırsal kalkınmayla ilgili sormak istediğim bişi var.
9.etap başvurusu için besi çiftliği adına yeni tesis başvurusu yapacağımı söylemiştim daha önce. Danışman firmaya karar verdik ancak başvuruyu şahış şirketi adına mı, yoksa üstünde hiç bir şey olmayan biri adına mı yapsak puanlama açısından daha iyi olur karar veremedik sizler ne düşünüyorsunuz?

üsütünde hiç bişi de kastım. vergi mükellefi olmaması.

Danışman firmalar farklı farklı şeyler söylüyorlar. Kimisi puan verilirken mali durum göz önüne alınır. Yatırımı yapacak kişinin geçmiş ticaret hayatına bakılıp ona göre karar verilir diyor (projeyi yürütecek güç açısından), kimiside yeni yatırımcıya daha çok önem verilir diyorlar ki bu ben oluyorum. Ancak benim de yeterince mali gücüm var bankamda ki mevzuatı mali durum olarak göstersem olmaz mı?

Tüm bunların dışında madem kalkınmaysa yeni yatırımcıya daha çok destek verilmesi gerekmez mi?

teşekkürler
 
Katılım
28.11.2012
Mesajlar
1,396
Konum
edirne
Ynt: Tarımsal yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği

ürünlerimizi koymak için 300 ve 200 tonluk çelik silo yaptırmak istiyoruz. %50 destek herkese veriliyor mu firma mı olması lazım?
 


Üst Alt