Üreticilere kredi desteği şartları açıklandı

Katılım
28.12.2007
Mesajlar
21,905
Konum
Isparta


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) uygun koşullarda vereceği kredilerden yararlanmak isteyen üreticilerin, kredilerden yararlanmaları için uymaları gereken kriterleri belirledi.

Damızlık süt sığırı, damızlık etçi sığır, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besi sığırı yetiştiricilerinin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmesi için; 10 baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları gerekecek.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Tebliğ, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce (TKK) tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi açılması uygun bulunan kişilerin, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen indirim oranlarından yararlanabilmek için uymaları gereken teknik kriterlerin belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Tebliğ’de bu teknik kriterlerin sağlanmış olmasının, banka ve TKK tarafından mutlaka kredi açılacağı anlamını taşımayacağı vurgulandı.

10 BAŞ VE ÜZERİNDE İŞLETME KURMALARI GEREKECEK

Damızlık süt sığırı, damızlık etçi sığır, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besi sığırı yetiştiricilerinin, karar kapsamında faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmesi için; 10 baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları gerekecek.

Karar kapsamında, üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 50 baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekecek.

KAPSAYACAĞI HAYVAN IRKLARI

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, holstein (siyah alaca ve kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı damızlık belgeli hayvan alımlarını kapsayacak. Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, angus, simental (etçi), hereford, şarole ve limuzin ırkı damızlık belgeli hayvan alımlarını içerecek.

HAYVAN ALIMI DIŞINDA NERELERDE KULLANILACAK

Damızlık süt sığırı, damızlık etçi sığır, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besi sığırı ile damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik krediler, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsayacak.

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilecek. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınacak.

TÜRKVET KAYIT SİSTEMİNE KAYITLI, DAMIZLIK BELGESİ BULUNAN HAYVANLAR ALINACAK

Kredi ile temin edilecek hayvanların tümünün Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş küpelendirilmiş) olması gerekecek. Ayrıca damızlık belgesi bulunacak. Damızlık belgesine sahip, krediyle temin edilecek damızlık süt sığırları ile damızlık etçi sığırların ilk yavrusuna gebe veya en az ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekecek. Damızlık düvelerin damızlık belgesine sahip olması, 4-13 aylık olması gerekecek. Büyük baş sığırların kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık yaşta ve en az bir doğum yapmış olması gerekecek. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden yazı istenecek.

İŞLETMELERDE EN AZ 50 BAŞ KEÇİ OLACAK

Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; koyun için en az 50 baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekecek. Küçükbaş hayvan besiciliğinde, üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmaları zorunlu olacak.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ BARINAK YAPIMI İÇİN DE KREDİ ALABİLECEK

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, her 10 baş sağmal hayvan için beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsayacak. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilecek. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınacak.

Kredi ile temin edilen hayvanların Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve 9- 24 aylık yaşta olacak.

BESİCİLİK İÇİN ALINACAK KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR EN AZ 6 AYLIK VE ERKEK OLACAK

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecek.

Küçükbaş hayvan besiciliğinde işletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık ve erkek olacak. Küpelendirilmiş hayvanların, Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunlu tutulacak.

ARICILIK

Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekecek.

KANATLI SEKTÖRÜ

Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; damızlık veya ticari üretim yapacak işletmelerde asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10 bin adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5 bin adet, hindi yetiştiriciliğinde 2 bin 500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2 bin adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekecek. Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes yapımı ve tadilatını, bio güvenlik önlemlerini, ilgili makine, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekecek. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finansmanını kapsayacak. İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanını kapsayacak.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınacak.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

Üreticilerin, Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı veya modernizasyonu konularında yatırım kredisi, tekne bakım veya onarımı, yakıt, işçilik v.b. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek. Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen boy uzunluğu esas alınacak.

YAYGIN HAYVANSAL ÜRETİM

Karar’da belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karar’da belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilecek.

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

Üreticilerin yurtiçi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretiminde karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması veya sözleşmeli üretim yapması ya da doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması gerekecek.

Üreticilerin Karar kapsamında yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum fide ve fidan kullanımının desteklenmesi için yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması, yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile üretim yapması, yurtiçinde üretilen sertifikalı meyve veya asma fidanları ile bağ-bahçe tesis etmesi gerekecek.

İYİ TARIM VE ORGANİK TARIM UYGULAMALARI BU KAPSAMDA DESTEKLENECEK

Bireysel veya grup sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilecek. Organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilecek. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci”ne alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilecek.

YAYGIN BİTKİSEL ÜRETİM

Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer alacak. Bununla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilecek.

TRAKTÖR ALIMI

Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan zirai kredilendirme belgesi olan traktör alımlarında yatırım kredisi kullandırılabilecek. Ayrıca Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve zirai kredilendirme belgesi olan traktör hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için (traktör hariç), yatırım kredisi kullandırılabilecek.

MODERN BASINÇLI SULAMA

Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilecek.

BİTİŞİK ARAZİLERİN SATIN ALINMASI

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilecek. Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel, hayvansal ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilecek.

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI’NA VE TKK’YA YAPILACAK

Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ya yapılacak. Başvurular Banka ve TKK’nin kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilecek ve uygun bulunanlara kredi kullandırılacak. Mevcut işletmelerin satın alınmasında, işletmenin satın alındığını gösteren belge ve bu tesisin en az kredi geri dönüşümü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden alınan taahhütname ile başvurulacak.

KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK OLANLARBakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik, destek ve hibe programlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan üreticilere, karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmayacak. Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının yüzde 30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda, kapasite artırımı da dahil, Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmayacak. Tebliğ 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt