Damızlık koyun-keçilerin sigorta kapsamına alınması

http://www.resmigazete.gov.tr/main.a...5/20110514.htm