abone

  1. H

    Tarımsal sulama elektrik abone grubu genişletildi

    Tarımsal sulama elektrik abone grubu genişletildi [18.12.2015 09:12] Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu belgelenmiş olan veya İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden seracılık faaliyetine ilişkin olduğuna dair belge alınan abonelikler ve bunlara ait her türlü tesis ve/veya ekipmanı da tarımsal...