bağ pulluğu

  1. A

    Case 65 ile bağ sürümü

    Kilis bölgesine has olan bir toprak işleme pulluğu ( köten).