etci

  1. P

    Etçi ırk simental ineğinde sağım olur mu ?

    Etçi ırk simental ineğinde sağım olur mu ? Sorum da bu aslında, çok azda olsa sağım olmalı mı yoksa sadece kendi buzağısınamı içirmek lazım ? Anguslar gibi hiç sağmasak olur mu ?
  2. P

    Besicilikte Angus ırkımı yoksa Etçi Simental ırkı mı daha karlıdır?

    Açık besi uygulamasında Angus mu yoksa Etçi ırk simental ırkı daha kazançlıdır? Hastalıklara, hava şartlarına daha uygundur?