gelisimi

  1. B

    holştayn genç düvelerin gelişimi, büyümesi

    150-200 kg genç bir düvenin tohumlama ağırlığı olan 340-350 kg ağırlığa kadar saman-kesif yem ile büyütülmesi uygun mudur? günlük ağırlık artışları kaç kg olmalıdır? yoksa genç düvelerin büyütülmesinde yonca şart mıdır? genç düvelerin büyütülmesinde silaj ya da pancar posası kullanılır mı?