halk

  1. B

    halk çiftlikleri

    devlet üretme çiftlikleri (TİGEM), özel sektör çiftlikleri (şirket çiftlikleri, holding çiftlikleri), Kişi/aile çiftlikleri (kardeşler; baba ve oğulları, kızları), halk çiftlikleri (çok ortaklı) çiftlikler. bunlardan ilk üçüne yabancı değiliz, halk çiftlikleri ise henüz denenmedi. 1-mümkün mü...