ineklerden

  1. B

    ineklerden az süt alınmasının sebepleri nedir

    ticari olmayan, geçim amaçlı, ailelerin sahip oldukları ineklerden az süt alınmasının sebepleri nelerdir? 1-ineklerin yetersiz beslenmesi, samana dayalı besleme yapılması, silaj, yonca, pancar küspesi gibi yemlerin az kullanılması ya da hiç kullanılmaması, 2-ineklerin süt verme güçlerinin az...