ineklerin

  1. B

    ineklerin yemlenmesi-RASYON

    bir buzağılamış,500 kg, 2 buzağılamış,550 kg,3 buzağılamış, 600 kg inekler için aşağıdaki yemlerden rasyon yapılsa, günlük yem miktarları ne olur? yemler: YONCA (balya) SAMAN (balya) ATK(ayçiçek küspesi) (%33 proteinli) Melaslı PANCAR POSASI DCP (dikalsiyum fosfat) TUZ SÜT YEMİ (%16 proteinli)
  2. B

    kuruya çıkarılan ineklerin yemlenmesi

    600 kg inek için: RASYON: KURU YEMİ:3,7 kg MISIR SİLAJI: 8,9 kg SAMAN: 6,4 kg TUZ-VİTAMİN: 30 gram MERMER:37 gram KURUYA ÇIKARILAN İNEKLER İÇİN KARMA YEM : ARPA: 72 kg AYÇİÇEK KÜSPESİ: 2,8 kg SOYA KUSPESİ: 25 kg YONCA kullanılması halinde: 600 kg kurudaki (sağılmayan) inek için günlük yem...