makarnalik

  1. E

    MİMMO Makarnalık buğday ekenler memnun mu?

    Arkadşlar bu sene 50 dekar tarlaya MİMMO marnalık buğday ekeceğim verimi nasıldır?