melezlemenin

  1. P

    HETEROZİS'İN (MELEZLEMENİN ) ESASI ve HAYVANSAL ÜRETİMDE YARARLANMA YOLLARI

    http://abs.kafkas.edu.tr/upload/147/11_Aralik_Doktora_Seminerim_1.pdf