online

  1. A

    Çiftçi Kayıt Sistemi ONLİNE bak

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerin arazi ve ürün bilgilerine on-line ulaşabilecekleri yeni bir sistemi devreye soktu http://cksbilgi.tugem.gov.tr/