talebinde

  1. C

    Sulama suyu talebinde bulunmak

    arkadaşlar bizim araziler sulanan ovadan 10 km uzakta ve 500 metre yüksekte bulunuyor bizim suyumuz yok ekdiğimiz bölge de 5000 dekar arazi vardır ben bunların sahiplerinden sulama suyu için imza toplasam nereye başvurmam gerekir sonuç alabilir miyiz