yem tüketimi

  1. B

    bir inek (holştayn-siyah-beyaz alacalı) günlük ne kadar yem yer?

    bir buzağılamış inekler (500 kg) iki buzağılamaış inekler (550 kg) üç buzağılamış inekler (600 kg) ilk laktasyon döneninde, orta laktasyon döneminde son laktasyon döneminde kuru dönemde buzağılamadan önceki 2 haftada buzağılamadan sonraki 2 haftada yemler: 1-yonca (balya) 2-tritikale yeşili...