yemlenmeli

  1. B

    inekler hangi yemlerle yemlenmeli?

    çiftliklerde ineklerin yemlenmesi için uygun rasyonlar (günlük yem karmaları) yapmak üzere hangi yemler bulunmalı? YONCALI RASYONLAR 1-) saman yonca mısır silajı küspe (ayçiçek küspesi/pamuk küspesi) sütyemi 2-) saman yonca melaslı pancar posası küspe (ayçiçek küspesi/pamuk küspesi) sütyemi...