yemlenmesirasyon

  1. B

    ineklerin yemlenmesi-RASYON

    bir buzağılamış,500 kg, 2 buzağılamış,550 kg,3 buzağılamış, 600 kg inekler için aşağıdaki yemlerden rasyon yapılsa, günlük yem miktarları ne olur? yemler: YONCA (balya) SAMAN (balya) ATK(ayçiçek küspesi) (%33 proteinli) Melaslı PANCAR POSASI DCP (dikalsiyum fosfat) TUZ SÜT YEMİ (%16 proteinli)