yoz or kizil celtik

  1. B

    ÇELTİK de ' YOZ / KIZIL ÇELTİK ' PROBLEMİNE ÇÖZÜM

    Yoz çeltikleri yok etmenin ilaç kullanmak harici bir yolu var mıdır ? Özellikle Trakyalı kardeşler bu konuya nasıl çare buluyorlar.