massey fedrguson 294 zetor 63 41: http://youtu.be/iGrNXyiJCpY