kalsiyum

  1. S

    Kalsiyum u bilmek

    Sorpsiyon kompleksindeki ( toprak çözeltisindeki) kalsiyum İdeal bir toprak yapısında %45 mineral, %5 humus ve %50 gözenek hacmi hava ve su ile doludur. Bu yapıdan temel olarak topraktaki baz doygunluğu içindeki kalsiyum ve magnezyum oranları sorumludur. Kalsiyum ve magnezyum katyonlarının...
  2. B

    sağılan ineklerde kalsiyum eksikliği?

    rasyon incelemesi: 36 kg süt alınan 600 kg siyah-beyaz alacalı (holştayn) bir ineğe şu rasyon verilirse; 6,075 kg saman 23,457 kg mısır silajı 0,583 kg pamuk küspesi 1,457 kg ayçiçek küspesi 10 kg süt yemi* 47 gram tuz 65 gram mermer 24 kg kuru yem (RASYON) *sütyemi (10 kg) 1,790 kg arpa...