kamulastirma

  1. Z

    Arazi Toplulaştırmada, Yeter Gelirli Olmayan Arazide Kamulaştırma Yapılabilir mi?

    5403 Sayılı TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU'nun Madde 8/K fıkrasında: "Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten...
  2. P

    Kamulaştırma Bedeli

    Arkadaşlar bizim köyde acilen kamulaştırma çıktı. Peki bu arazilere değerinin üstünde mi para veriliyor yoksa değerinin altında mı?