küspe

  1. AltınSüt

    Ham Madde Ürünleri Fiyat Listesi

    İyi günler Konya da yaşıyorum soya küspesi 45 yada 50 protein ay çiçeği küspesi 30 ve üzeri protein Pamuk küspesi 30 ve üzeri protein ve baypas yağı nereden bulabilirim fiyatalri nelerdir.
  2. B

    küspe (ayçiçek küspesi, pamuk küspesi, soya küspesi vs) açığı neyle giderilir?

    besicilikte, sütçülükte inek, besi danası yemlemelerinde küspe yerine hangi yemler kullanılır. maliyeti nedir. biracılık kalıntısı (bira posası), alkol üretilen fabrikalarda (mısır posası) gibi yemlerin yem değerleri nedir? besi rasyonlarına, sağılan inek rasyonlarına ne kadar katılır? bu...