küspe (ayçiçek küspesi, pamuk küspesi, soya küspesi vs) açığı neyle giderilir?

besicilikte, sütçülükte inek, besi danası yemlemelerinde küspe yerine hangi yemler kullanılır. maliyeti nedir. biracılık kalıntısı (bira posası), alkol üretilen fabrikalarda (mısır posası) gibi yemlerin yem değerleri nedir? besi rasyonlarına, sağılan inek rasyonlarına ne kadar katılır? bu yemlerin bir sakıncası var mı? fiyatları nedir? tedariki kolay mıdır?
 

Benzer Konular