HALKI BORÇLU YAPMAK VE BORÇLU TUTMAK SİYASETİ

hemen hemen bütün emekliler, büyük çiftçiler hariç, sabit gelirli çalışanlar (çiftçi, işçi, memur) kıredi kartı alarak ya da tüketici kıredisi çekerek borçlu yaşıyor...
halkı borçlu yaşatmanın yolu belli...
aylıklarının, verilmesi gereken aylığın yarısı olarak verilmesi halinde, insanlar borç alır, borçlu yaşar, borçları artar zamanla...
çiftçiler de, ürettikleri ürün değerinden ucuza alınırsa, borç alır, borçlu yaşar...
uzun yıllar, memleketimizde de izlenen bu siyasetin hedefi nedir...
 

Benzer Konular