Neden bizde sorunlar haledilmezde oluşum ortadan kaldırılır?
Mesela bir bakan tersanedeki olaylar yüzünden ' ' burayı kapatalım.. ' ' derde burdaki sorunlara çözüm bulalım demez;
Mesela tarımda pahalı uretım yerıne ucuz ıthalat yoluna gıtmeye kalkarlar
balık vermekdense balık avlamayı ögretmezler