22 Yaşını Dolduran Kadın Çiftçiler de Sigortalı Olacak


Kadın çiftçilere yönelik farklı uygulamalar, yasal düzenlemelerle giderildi. Sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan 22 yaşını doldurmuş kadın, başka bir şart aranmaksızın sigortalı olacak.

Türk Medeni Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ' nda yeni düzenlemeler yapıldı. 1983 yılından itibaren tarım iş kolunda çalışanların sigortalılığı konusunda '22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, kanunda sayılan diğer şartları da taşımaları halinde sigortalı sayılmışlardır.' denilmekteydi. Türk Medeni Kanunu ' nda aile reisliği konusunda '... Birliği eşler beraberce yönetirler...' şeklinde değişiklikten sonra Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ' nun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ' nun bazı maddeleri değiştirildi.

Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan 22 yaşını doldurmuş kadın, başka bir şart aranmaksızın sigortalı olacak. 22 yaşını dolduran erkekler de bu kapsamda yer alacak. İlk tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlarla, 60 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınacak.

 
Benzer Konular
B 0 378
B 0 227
M 0 1K
TrakKulüp Gündem 0 262
TrakKulüp Gündem 0 356
A 0 386
B 1 816
B 0 1K
B 0 516
B 0 8K
B 0 1K
B 0 3K
B 0 3K
B 0 1K
B 0 363

Benzer Konular