BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK, BİLGİ TAZELEME

BILGI TAZELEME:
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA, DİKKAT EDİLECEK, GENEL KURALLAR

-KAZANÇLI HAYVANCILIK, HAYVANLARDAN İSTENEN VERİMLERIN (DÖLVERİMİ=BUZAĞI, SÜT VERİMİ, ET VERİMİ) ALINMASI İLE MÜMKÜNDÜR.
KAZANÇLI BİR HAYVANCILIK YAPMAK İÇİN, BAZI ŞARTLARIN MEVCUT OLMASI, BU ŞARTLARIN UYGUN OLMASI GEREKİR.
ÜLKEDE, SÜTIRKI SIĞIR SÜRÜLERİ, ETIRKI SIĞIR SÜRÜLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA, HER İKİSİ BAKIMINDAN, YETERLİ HAYVAN VARLIĞI BULUNMALI.

Bu şarlar:
YATIRIM SERMAYESI-KREDİ, HİBE (YETERLİ İŞLETME SERMAYESİ, KREDİYE KOLAY ERİŞME, HİBE ORANI),
ÇİFTLİK BÖLGESİ (ARAZİ=YEM ÜRETME ALANLARI, İKLİM, NAKLİYE, ULAŞIM, BARINAK=UYGUN ÇİTLİK),
PAZAR ŞARTLARI (YEM FİYATLARI, ÜRÜN FİYATLARI, ÜRÜNLERE TALEP),
ÇİFTLİK BÖLGESİNE UYGUN, VERİMLİ, SAĞLIKLI (HASTALIKLI OLMAYAN, HASTALIK TAŞIMAYAN) HAYVAN VARLIĞI (GEBE DÜVE SATIN ALMA FIYATININ, EN AZ YARISI, HİBE OLARAK VERİLMELİ),
ÇİFTLİK YÖNETME (YEM TEDARİKİ, YEMLEME, GÜBRE İDARESİ, HASTALIKLARDAN KORUMA, TOHUMLAMA, SATINALMA-PAZARLAMA),
İŞÇİLİK (EĞİTİMLİ ÇALIŞANLAR, İŞÇİ ÜCRETLERİ).

HAYVANLARIN BESLENMESİ İLE İLGİLİ BAZI KURALLAR:
İLK KURAK:
-HAYVANLAR, YEME VE SUYA HER ZAMAN ERİŞEBİLİR OLMALIDIR.
-BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR, OT YİYEN, OTLA BESLENEN HAYVANLARDIR.
-BUZAĞI VERİMİNİ (DÖLVERİMİNİ), ET VERİMİNİ, SÜT VERİMİNİ ARTIRMAK İÇİN, HAYVANLARA,
OT YANINDA (SAMANLAR, KURU OTLAR, SILAJLAR, MERA OTLARI, ÇAYIRLAR),
TAHIL (ARPA, MISIR, YULAF), KÜSPE (AYÇİÇEK KÜSPESİ, PAMUK KÜSPESİ) VERİLİR.
-HAYVANLAR MERADA, BESLENDİKLERİNDE, SADECE TUZ, YA DA BİR MİKTAR SAMAN (2 KG SAMAN), ARPA (1-2 KG ARPA) VERMEK YETERLİ OLUR.
HAYVANLAR, SAMANLA, YA DA BİÇİLİP KURUTULAN-BALYALANAN OTLARLA, YA DA SILAJLARLA, BESLENDİKLERİNDE:
BU YEMLERE, BİR MİKTAR KESİF YEM (ARPA, BESİ YEMİ, SÜT YEMİ) EKLENİR.
-FABRİKA YEMİ KULLANILMAYAN DURUMLARDA, YAPILAN YEMLEMEDE,
RASYON (KABA YEM, TAHIL) İLE YAPILAN YEMLEMEDE,
RASYONLARA, TUZ, MINERAL (BESİDE, TOZ MERMER), VİTAMİN (ÖZELLİKLE A-VİTAMİNİ), İLAVESİ YAPILIR.
BAZI DURUMLARDA,
SAMANA DAYALI RASYONLAR (%40 SAMAN, %50 TAHIL, %10 KÜSPE)
İLE YAPILAN YEMLEMELERDE, TUZ-VİTAMIN-A, YANINDA,
MİNERAL MADDE (KALSİYUM=TOZ MERMER, MAGNEZYUM=MAGNEZYUM OKSİT, ÇİNKO SULFAT, BAKIR=BAKIR SÜLFAT=GÖZ TAŞI, İYOT, KOBALT, SELENYUM VS),
İLAVESİ YAPILIR.
BUNUN İÇİN, MERMER TOZU, MİNERAL PREMİKSİ KULLANILIR.

YEMLER: NE KADAR VERİLİR.
1.SAMAN, SAMANLAR
(ARPA SAMANI, BUĞDAY SAMANI, TRİTİKALE SAMANI, YULAF SAMANI)
BİR HAYVANIN AŞIRI MİKTARDA SAMAN YEMESİ, SİNDİRİM KANALINDA
TIKANMAYA SEBEP OLABİLİR, HAYVAN ÖLEBİLİR.
BİR İNEĞE, BİR GÜNDE, VERİLECEK, EN ÇOK, SAMAN, MİKTARI:
KG, SAMAN=İNEK AĞIRLIĞI X 0,011 /0,8
ÖRNEK:
600 KG İNEK İÇİN, BİR GÜNDE, VERİLECEK, EN ÇOK, SAMAN MİKTARI:
KG, SAMAN = 600 X 0,011 / 0,8 = 8,25 KG
550 KG İNEK İÇİN, BİR GÜNDE, VERİLECEK, EN ÇOK, SAMAN MİKTARI:
KG, SAMAN = 550 X 0,011 / 0,8 = 7,56 KG
400 KG İNEK İÇİN, BİR GÜNDE, VERİLECEK, EN ÇOK, SAMAN MİKTARI:
KG, SAMAN = 400 X 0,011 / 0,8 = 5,5 KG
300 KG BESİ DANALARINA, BİR GÜNDE, VERİLECEK, EN ÇOK, SAMAN MİKTARI
KG, SAMAN = 300 X 0,011 / 0,8 = 4,125 KG

2- YONCA, FİĞ, KORUNGA
SAMANA İLAVE OLARAK YA DA ÇAYIR OTUNA İLAVE OLARAK YA DA TAHIL OTUNA İLAVE OLARAK, VERİLEBİLECEK YONCA, FİĞ OTU, KORUNGA OTU MİKTARI:
SAMAN MİKTARINA İLAVE OLARAK, BİR GÜNDE, VERİLECEK, EN ÇOK, YONCA (KURU YONCA), FİĞ OTU (KURU FİĞ OTU), KORUNGA OTU (KURU KORUNGA OTU) MİKTARI:
KG, YONCA, KG, FİĞ OTU, KG, KORUNGA OTU = İNEK AĞIRLIĞI/100
600KG İNEK İÇİN:
KG, YONCA = 600/100 = 6 KG
550 KG İNEK İÇİN:
KG, YONCA = 550/100 = 5,5 KG
400 KG İNEK İÇİN:
KG, YONCA = 400/100 = 4 KG

1. ÇAYIR OTU (KURU, ÇAYIR OTU), BUĞDAY OTU (KURU, BUĞDAY OTU), ARPA OTU (KURU, ARPA OTU), TRİTİKALE OTU ( KURU, TRİTİKALE OTU) YULAF OTU (KURU, YULAF OTU)

SADECE, ÇAYIR OTU, YA DA TAHIL OTU VERİLDİĞİNDE:
KG, ÇAYIR OTU, KG TAHIL OTU = İNEK AĞIRLIĞI/100 X 2
YA DA
KG, ÇAYIR OTU, YA DA TAHIL OTU= İNEK AĞIRLIĞI/100 X 2,5
600 KG İNEK İÇİN, BİR GÜNDE, VERİLECEK, ÇAYIR OTU, TAHIL OTU MİKTARI
KG, ÇAYIR OTU, ya da, KG, TAHIL OTU = 600/100 X 2 =12 KG
YA DA
KG, ÇAYIR OTU, YA DA, TAHIL OTU = 600/100 X 2,5 = 15 KG

4.DIKKAT
BİR GÜNDE, BİR HAYVANA(ÖRNEK, SAĞILAN İNEKLERDE, YA DA ETIRKI İNEKLERDE), VERİLECEK, EN ÇOK, KABA YEM (SAMAN, YONCA, FİĞ OTU, ÇAYIR OTU, TAHIL OTU) MİKTARI, HAYVAN AĞIRLIĞININ, %2,5-3 KADARDIR.
ÖRNEK:
SAMAN-YONCA VERİLECEKSE:
600 KG İNEK İÇİN:
BİR GÜNDE, EN ÇOK:
KG, SAMAN: 600 X0.011/0,8 =8,25 KG SAMAN
KG, YONCA: 600/100 X 1 = 6 KG

ÖRNEK:
SAMAN-ÇAYIR OTU VERİLECEKSE:
600 KG İNEK İÇİN:
SAMAN: 600 X 0,011/0,8 =8,25 KG
ÇAYIR OTU: 600/100 X 1 =6 KG


5.DIKKAT:
ÇAYIR OTU/TAHIL OTU-YONCA İLE BİRLİKTE VERİLECEKSE:
600 KG İNEK İÇİN:
YONCA: 600/100 X 1 = 6 KG
ÇAYIR OTU: 600/100 X 1 = 6 KG

6. DİKKAT
SADECE, ÇAYIR OTU/TAHIL OTU, VERİLECEKSE:
600 KG İNEK İÇİN:
ÇAYIR OTU: 600/100 X 2,5 =15 KG

7.DIKKAT
BİR, BÜYÜKBAŞ HAYVANA, KABA YEMLER, ALIŞTIRMA YAPMADAN, BİRDEN VERİLEBİLİR:
ÖRNEK
SAMAN-YONCA (1:1) (5 KG YONCA: 5 KG SAMAN),
SAMAN-ÇAYIR OTU (1:1) (5 KG SAMAN: 5 KG ÇAYIR OTU)
ÇAYIR OTU/TAHIL OTU (SADECE ÇAYIR OTU/TAHIL OTU) (10 KG)
VERİLEBİLİR.
MISIR SİLAJI, KADEMELİ ARTIRILARAK, VERİLİR. 2 GÜNDE BİR, 3,5 KG ARTIRILIR.

8. DIKKAT
KABA YEMLER (SAMAN, SAMAN-YONCA, SAMAN-ÇAYIR OTU, ÇAYIR OTU), ALIŞTIRMA YEMLEMESİ (KADEMELİ YEM ARTIŞI) YAPMADAN, VERİLEBİLİR.
HAYVANLAR YEMLENİRKEN, KESİF YEMLER, KABA YEMLERLE BİRLİKTE VERİLİR.
MISIR SILAJI, KESİF YEMLER/TAHILLAR, KADEMELİ ARTIRILARAK (ARPA, MISIR, 2 GÜNDE BİR 0,5 KG ARTIRILIR, KESİF YEMLER İKİ GÜNDE BİR, 1 KG ARTIRILIR, MISIR SİLAJI, 2 GÜNDE BİR 3,5 KG ARTIRILIR), VERİLİR.
KESİF YEMLER: (YEM FABRİKASI YEMLERİ, BESİ YEMİ, SÜT YEMİ, ARPA, TAHIL KARIŞIMI, ARPA%60-MISIR%40, YULAF),
OTLA BESLENEN HAYVANA, ALIŞTIRMA YEMLEMESİ (KADEMELİ TAHIL ARTIŞI) YAPILMADAN, İÇİNDE, 1,5-2 KG YA DA DAHA ÇOK TAHIL BULUNAN MİKTARDA, KESİF YEM, YA DA 1,5-2 KG YA DA DAHA ÇOK, TAHIL (ARPA/MISIR), VERİLİRSE,
TAHIL ZEHİRLENMESİ, BUNA BAĞLI HAYVAN ÖLÜMÜ OLABİLİR.
KADEMELİ TAHIL ARTIŞI:
ARPA, ARPA-MISIR, YULAF
1 KG İLE BAŞLANIR
2-3 GÜN YEMLEME YAPILDIKTAN SONRA, 2-3 GÜN ARALIKLA, 0,5 KG TAHIL ARTIŞI YAPILIR.
KEDEMELİ KESİF YEM ARTIŞI:
İÇİNDE, %50-60 TAHIL BULUNAN KESİF YEMLER (SÜT YEMİ-BESİ YEMİ) KULLANILDIĞINDA,
2 KG YEMLE BAŞLANIR,
HER 2-3 GÜN SONRA, 2-3 GÜN YEMLEMEDEN SONRA, 1 KG KESİF YEM ARTIŞI YAPILIR.
İÇİNDE, %80-90 TAHIL BULUNAN, BESİ BİTİRME YEMLERİ, KULANILDIĞINDA,
1 KG KESİF YEMLE BAŞLANIR,
HER, 2-3 GÜN YEMLEMEDEN SONRA, 0,5 KG-0,6 KG BESİ BİTİRME YEMİ, ARTIŞI YAPILIR.
MISIR SILAJI, KADEMELİ ARTIRILARAK, GÜNDE, 3-3,5 KG ARTIRILARAK, VERİLİR.
3,5 KG MISIR SİLAJINDA (YAŞ) =1 KG KURU SILAJ, VARDIR.
KURU MISIR SILAJINDA, %40-45 TAHIL (TANE MISIR) BULUNUR.
1 KG KURU MISIR SILAJINDA, 400 GRAM-450 GRAM TANE MISIR, BULUNUR.
3,5 KG YAŞ MISIR SILAJINDA, 400 GRAM-450 GRAM TANE MISIR, BULUNUR.
7,0 KG MISIR SİLAJINDA, 800-900 GRAM TANE MISIR BULUNUR.

9.DIKKAT
ÇİFTLİĞE GETİRİLEN HAYVANLARIN YEMLENMESİ:
SATIN ALINIP, GETİRİLEN HAYVANLARA, İLK, 3-5 GÜNDE:
TAHIL VERİLMEZ, SADECE, SAMAN, YONCA, KURU OT, KEPEK-KÜSPE, VERİLİR.
A.SAMAN-KEPEK (%80-%20) (SAMAN MİKTARI, EN ÇOK, HAYVAN AĞIRLIĞININ %1,4 KADARI)
ÖRNEK
(250 KG BESİ DANALARI İÇİN, HAYVAN BAŞINA, GÜNDE, 3,5 KG SAMAN, 3 KG OT SILAJI/MISIR SILAJI, 1 KG KEPEK, 15 GR TUZ, VERİLİR)
(250 KG BESİ DANALARINA, HAYVAN BAŞINA, GÜNDE, 3,5 KG SAMAN, 2 KG YAŞ PANCAR KÜSPESİ,
1 KG KEPEK, 15 GR TUZ, VERİLİR)
(250 KG BESİ DANALARINA, HAYVAN BAŞINA, GÜNDE, 3,5 KG SAMAN, 1,0 KG KEPEK, 15 GR TUZ
B.SAMAN-YONCA (%50-%50 YA DA 1:1)
(250 KG BESİ DANALARINA, 2,5 KG SAMA, 2,5 KG KURU YONCA, 1 KG KEPEK, 15 GR TUZ, VERİLİR)
C.SAMAN-ÇAYIR OTU (SAMAN %50 –ÇAYIR OTU %50)
(250 KG BESİ DANALARINA, 3 KG SAMAN, 3 KG ÇAYIR OTU, 1 KG KEPEK, 15 GR TUZ, VERİLİR)
5-10 GÜN SONRA, KADEMELİ YEM ARTIŞI YAPILARAK, VERİLECEK RASYONLA, YEMLEME YAPILIR.
SON SÖZ:
HAYVANLARIN GÜNLÜK YEM İHTİYACI, BİR ‘RASYON HESAPLAMA’ YAZILIMI KULLANILARAK, HESAPLANMALI.
HAYVANCILIK YAPAN BÜTÜN ÇİFTÇİLER, BU YAZILIMA SAHİP OLMALI, KULLANMALI.
HAYVANLARA VERİLMESİ GEREKLİ, YEMLERIN MİKTARLARI, GÜNLÜK YEM İHTİYAÇLARI (KURU YEM İHTİYACI, ENERJİ İHTİYACI, PROTEİN İHTİYACI, KALSİYUM-FOSFOR İHTİYACI, TUZ İHTİYACI, VİTAMİN-A İHTİYACI) DİKKATE ALINARAK, HESAPLANMALI, VERİLMELİDİR.
KAPALI YERDE, GÜNEŞ GÖRMEYEN YERDE TUTULAN HAYVANLARA, A-VİTAMİNİNE İLAVE OLARAK, D-VİTAMİNİ VERİLMELİ.
AŞIRI YEM VERMELER, EKSİK YEM VERMELER BU ŞEKİLDE ÖNLENİR.
BÖYLE YAPILIRSA,
VERİM ARTAR (DÖLVERİMİ=BUZAĞI, ET VERİMİ=KARKAS, SÜT VERİMİ), VERİM KAYIPLARI AZALIR.

YUKARIDAKI YAZI,
BİLGİ VERME AMAÇLIDIR,
SORUMLULUK KULLANANDA…
 

Benzer Konular