büyükbaşların vitamin ihtiyaçları

Büyükbaş hayvanların, yaşadıkları sürede, vitaminlere ihtiyaçları vardır. Yılın belli zamanlarında, vitamin ilavesi yapılması gerekli olur. Baharda ve Yaz mevsiminde, merada büyüyen bitkilerde A vitamini ve E vitamini ile ilgili ana maddeler (bu maddeler yendikten sonra, hayvanlarda etkili olan vitaminlere çevrilir) bol miktarda bulunur. Bitkilerde, tabii olarak bulunan bu A-vitamini, E-vitamini ana (vitamin) maddeleri, A-vitaminine ve E-vitaminine çevrildikten sonra, hayvanlar, bu vitaminleri kullanır.

Bitkiler biçildiğinde ya da merada kuruduğunda, bu ana vitamin maddeleri oksitlenir. Oksitlendiğinde, bu ana vitamin maddeleri, artık, etkili vitaminlere çevrilmezler. Kuruyan otlarda, veya biçilerek kuruot (kuruot balyası) yapılan kaba yemlerde ya da silaj yapılan yemlerde (silajlarda), kısaca, depolanan yemlerde bu ana vitamin maddeleri zamanla azalır.

Yemler (bitki yemler, silajlar) 6 ay depolandığında, ana vitamin maddelerinin büyük kısmı oksitlenir ve hayvanların vitamin ihtiyaçları karşılanmaz. İki yıl depolanan yemlerde, hiç ana vitamin maddesi bulunmadığı kabul edilir.

Silaj yaparak depolanan yemlerde de, ana vitamin maddeleri tahrip olur. Kuru otlar ve silajlar yemlemede kullanıldığında, hayvanların vitamin ihtiyacını karşılamak için A, D, E vitaminleri rasyonlara ilave edilmelidir.

Satın alınan ve kullanmadan önce uzun süre depolanan, vitamin piremiksleri, yedirildiğinde, hayvanlar yeterli vitamin almamış olabilir. Serin ve kuru yerde depolanması, bu vitamin piremikslerinin kullanma süresini uzatabilir. Vitaminler üretildikten sonra, 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Hayvanlarda depolanan A vitamini 3-4 ayda, E vitamini 2-4 haftada kullanılır.

Kuru merada otlamış, daha sonra silaj ya da saman/tahıl rasyonu verilen hayvanlarda vitamin eksikliğini gidermek için, vitamin piremiksleri kullanmalı.

Vitamin eksiklikleri, hayvanların hastalanmasına ve ölmesine (sakat ya da ölü buzağı doğumları) sebep olabilir.

Ayrıca, hayvanların sağlıklı yaşaması için, mineral eksiklikleri de dikkate alınarak, gerekli tuz-mineral ilaveleri yapılmalıdır.
 
  • Beğen
Tepkiler: ismail_17

Benzer Konular