Gıda fiyatlarına karşı Merkez Bankası'nın Erken Uyarı Sistemi

21.12.2020
1,458
2,218

Merkez bankası tarafından geliştirilen; Tarımsal üretime yönelik olarak kurulan ve Gıdada fahiş fiyatların tespiti, Üretim, İthalat ve İhracatı inceleyen; Karar destek sistemi olarak tanıtılan Erken Uyarı Sistemi hakkında bu başlık altında bilgiler paylaşacağım.

Bu sistemin tarafı ya da karşıtı değilim. Ülkemizin ve Çiftçimizin kazanacağı bir platformu her zaman takdir ederim. Hatta bu sistemin geliştirilip, Gübre, Mazot gibi dışa bağımlı olduğumuz konularda da çalıştırılmasını talep ederim. Mesela gübre fiyatları artacağı bu sistemle öngörülüyorsa Devlet eliyle ucuz fiyattan gübre alınıp çiftçiye satışı yapılsa maliyetlerimiz düşürülse gıda fiyatlarının ucuzlaması için çok faydalı olabilir.

Biraz eski haberlere/yazılara gidip konuyu anlamaya çalışacağım. Konuyu bilen herkesten bir şeyler öğrenmeye hazırım.

Haydi başlıyoruz.
 
 • Beğen
Tepkiler: Mustafaşahin
İlk baktığım yer Devletin yani YÖK'ün tez merkezi. Bu konuda 1989 yılından 2021 yılına Üniversitelerimizde 30 çalışma yapılmış. Çoğunlukla Bankacılık. İşletme, İstatistik, Bilgisayar, Jeoloji konularında "Erken Uyarı Sistemi" çalışılmış. 30 çalışmadan Sadece 1'i tarım alanında "Elmada karaleke hastalığının önceden tahmin ve erken uyarı sistemi ile mücadelesinde kullanılan bir modelin bölgesel koşullara uyarlanması" adlı 2006 yılına ait çalışma.

İncelemeden elde ettiğim sonuç Genellikle Ekonomiyle Bankacılıkla bağı olan bir sistem bu. Fiyat artış azalışlarını, Krizleri erkenden görüp tedbir almak için uyarı sistemi denebilir. Konu başlıkları ilginç ve okumaya değer.

 
 • Beğen
Tepkiler: Mustafaşahin
Google da "tcmb erken uyarı sistemi" yazdığımızda birçok haber çıkıyor.

En eskilerden ve bu sistemi müjdeleyen haber 27 Ekim 2016 tarihine ait. gıdahattı.com paylaşmış.

Gıdaya Erken Uyarı Sistemi geliyor!​


27 Ekim 2016, 09:39


Gıdaya Erken Uyarı Sistemi geliyor!


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gıda enflasyonu için kurulması planlanan Erken Uyarı Sistemi’nin teknik altyapısına ilişkin çalışmalarını tamamlayarak, Gıda Komitesi’ne sundu.

Hükümetin Bakan düzeyinde yeniden yapılandırdığı Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi), Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

mehmet-simsek-gidahatti


Toplantıda, Gıda Komitesi’nin sekreterya görevini üstlenen Merkez Bankası tarafından, gıda enflasyonu için kurulması düşünülen Erken Uyarı Sistemi’nin teknik altyapısına ilişkin hazırlıklar komiteye sunuldu.


Gıda Komitesi toplantısından sonra Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama ile toplantıda alınan kararlar, kamuoyuna açıklandı.

merkez-bankasi-gidahatti


Gıda erken uyarı sistemi

Gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin teknik altyapı çalışmalarının Komiteye sunulduğu ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesinin belirlendiği belirtilen açıklamada, kurulacak olan Erken Uyarı Sistemi ile eş güdüm içinde çalışacak, sektör dengelerini gözeten, esnek, gerektiğinde devreye girerek gıda ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını destekleyecek dış ticaret tedbirlerine ilişkin alternatif model önerilerinin değerlendirildiği kaydedildi. Çalışmaların sonuçlandırılması için ilgili kurumların yetkilendirildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

gida-enflasyon-gidahatti


Yol haritası çizilecek

“Gıda ürünlerinde fire oranını azaltacak lojistik önlemler alınması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, toptan ve perakende ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi, özel tarım bankacılığının geliştirilmesi ve tarım sektöründeki vergi/teşvik sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin yol haritası ve aksiyon planı çalışmalarının tamamlanması kararlaştırılmıştır.
Komitenin kurumsal altyapısı ve iletişim stratejisine ilişkin çerçeve belirlenmiştir.”

 
Merkez Bankasının basın açıklaması da varmış 1 gün öncesinde:

26 Ekim 2016

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı Basın Duyurusu​

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmıştır. Toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

 • Gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlararası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir.
 • Kurulacak olan Erken Uyarı Sistemi ile eş güdüm içinde çalışacak, sektör dengelerini gözeten, esnek, gerektiğinde devreye girerek gıda ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını destekleyecek dış ticaret tedbirlerine ilişkin alternatif model önerileri değerlendirilmiş ve çalışmaların sonuçlandırılması için ilgili kurumlar yetkilendirilmiştir.
 • Gıda ürünlerinde fire oranını azaltacak lojistik önlemler alınması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, toptan ve perakende ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi, özel tarım bankacılığının geliştirilmesi ve tarım sektöründeki vergi/teşvik sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin yol haritası ve aksiyon planı çalışmalarının tamamlanması kararlaştırılmıştır.
 • Komitenin kurumsal altyapısı ve iletişim stratejisine ilişkin çerçeve belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 
tcmbblog.org sitesinde TCMB Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Semih Tümen imzalı güzel bir yazı yayınlanmış 1 Aralık 2016 tarihinde.

Okumaya değer:


ENFLASYON
01/12/2016

GIDADA ERKEN UYARI: KAVRAMSAL BİR GİRİŞ​

Gıda arzının kalitesi, sağlık standartlarına uygunluğu ve miktarsal sürekliliğinin yanı sıra, yurt içi gıda fiyatlarının istikrarlı seyri “gıda güvenliği” konusunun başlıca unsurlarını oluşturuyor.

Hızla artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak tarım alanlarında gözlenen azalma ile birlikte küresel ısınmaya dair endişeler “gıda güvenliği” konusunu ülkeler açısından stratejik bir öncelik haline getirdi. Gıda arzının kalitesi, sağlık standartlarına uygunluğu ve miktarsal sürekliliğinin yanı sıra, yurt içi gıda fiyatlarının istikrarlı seyri “gıda güvenliği” konusunun başlıca unsurlarını oluşturuyor. Tarımsal üretimin yoğun olduğu Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika gibi bölgelerle geçmişten gelen koloni bağları mevcut olmayan ülkeler, tedarik anlamında dışa bağlı olmama ve en azından kendi kendine yetebilecek üretim seviyesine sahip olabilme konusunu önemli bir milli güvenlik önceliği haline getirmiş durumdalar.

Tüm bu önceliklere ve politika tedbirlerine rağmen 2007 – 2008 yıllarında yaşanan “gıda krizi” çoğu ülkenin oluşabilecek bir gıda şokuna karşı halen oldukça kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Pirinç, buğday, soya ve mısır gibi temel tarım ürünlerinin fiyatlarında yaşanan güçlü artışlar özellikle ithalat bağımlısı ülkelerde ciddi sorunlara yol açtı. Dünyanın pek çok ülkesindeki fakir toplumların temel besin kaynağı olan pirinçte yaşanan keskin arz ve fiyat hareketleri ile bu hareketlerin neden olduğu sosyo-ekonomik çalkantılar iktisat ders kitaplarında yerini aldı. Oluşan kıtlık nedeniyle aralarında Haiti, Malezya, Endonezya, Senegal, Tayland, Mısır ve Burkina Faso’nun da bulunduğu ülkelerde ciddi toplumsal olaylar meydana geldi ve hükümet değişiklikleri yaşandı. Hindistan ve Çin gibi krizi başarıyla yöneten ülkelerde ise toplumsal huzur tesis edildi ve hükümetler yerini sağlamlaştırdı.[1]

Söz konusu krizden çıkan en önemli iki ders ülkelerin tarımsal ürünler anlamında kendi kendine yetebilecek bir arz sürekliliği sağlayabilme ve tarımsal ürün piyasalarında düzenli işleyiş tesis edebilme gereklilikleri. Bunu sağlayabilmek için tarımsal ürünlerde yurt içi üretim, tüketim ve fiyat oluşumu yapısının ciddi bir konsantrasyon ve uzmanlık ile takip edilmesi elzem. Bu durum ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi bazı temel tarım ürünlerinde küresel piyasaların en önemli aktörleri konumunda olan ve piyasaları regüle etmek için farklı enstrümanlara sahip ülkelerin haricindeki ülkelerde daha da önemli hale gelmekte. Gelişen teknoloji alt yapısı sayesinde pek çok ülke uydu görüntüleri ve GSM sistemleri ile desteklenen tarımsal üretim takip merkezleri kurdu ve bu sayede gıda piyasasında oluşabilecek arz ve fiyat dengesizliklerini sebepleri ile tespit etme imkanı yakaladı. Bu teknolojik alt yapı ile bu alt yapıdan gelecek sinyallerin politika yapımında kullanılmasını sağlayan ekspertizin bütününü “Gıda Piyasası Erken Uyarı Sistemi” şeklinde adlandırmak mümkün.

Tarımsal üretime yönelik olarak kurulacak bir erken uyarı sisteminde üç temel bileşen olması gerekli. Birinci bileşen arz izleme olarak adlandırılıyor.

Arz izleme sistemi tarımsal ürünlerde tohumdan hasata kadar geçen süre içerisinde oluşabilecek (sıcaklık, güneş ışığı, yağış, don, dolu, hastalık, nem, vb.) riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit edip ortaya çıkabilecek arz eksikliklerini ürün bazında tespit edebilecek. Bu süreçte farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturabileceğinin tespiti uzmanlarca gerçekleştirilecek.

İkinci bileşen fiyat izleme boyutu. İyi işleyen bir fiyat izleme sistemi tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hareketleri yakından takip ederek arza bağlı sorunları arz izleme sisteminden gelen sinyaller neticesinde fiyatlara yansımadan önce tespit etmeli, arzdan kaynaklanmayan fiyat anomalilerin sebeplerini ise yurt dışı fiyatlar, spekülasyon veya diğer yapısal unsurlar şeklinde tasnif ederek politika yapıcısına zamanlı bir şekilde iletmeli. Fiyatlarda oluşabilecek anomalileri zamanlı tespit etmeye yönelik olarak çeşitli ekonometrik/istatistiksel yöntemler de kullanılmalı.[2]

Üçüncü ve son bileşen ise arz zinciri izleme olarak nitelendiriliyor. Arz zinciri izleme sistemi, tarladan markete kadar olan süreçte her aşamada ürün fiyatında oluşan eklentileri takip ediyor ve arz zincirinin halkalarındaki yapısal sorunların fiyatlar üzerindeki etkilerini denetliyor. Bu üç unsurun koordineli bir şekilde kullanılması sayesinde:

 • Tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığını ürün bazında zamanlı bir şekilde tespit edecek;
 • Geçici arz eksikliğinden kaynaklanan piyasa dengesizliklerine söz konusu arz eksiklikleri fiyatlara yansımadan önce geçici dış ticaret tedbirleri ile önlem alacak;
 • Kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesini sağlayacak;
 • Spekülatif fiyat hareketlerini kaynaklarıyla birlikte tespit edebilecek;
 • Arz zincirindeki yapısal sorunlardan kaynaklanan dengesizliklerin kaynaklarını belirleyebilecek ve uygun regülatif tedbirlerin alınmasını sağlayacak
bir Erken Uyarı Sistemi geliştirmek mümkün.

Çalışmalarını hızla sürdüren Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin (Gıda Komitesi) önümüzdeki dönemde gündeminde bulunan öncelikli konulardan birisi tarımsal ürün piyasalarını takip edecek bir Erken Uyarı Sistemi kurulması. Devam eden çalışmalar kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın halihazırda sahip olduğu ve tarımsal üretimi izleme amacıyla tesis ettiği teknolojik imkanların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sahip olduğu arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Ekonomi Bakanlığı’nun sahip olduğu dış ticaret tedbir seti, Maliye Bakanlığı’nın sahip olduğu vergi enstrümanları, Kalkınma Bakanlığı’nın sahip olduğu tarımsal kalkınma bakış açısı ve Merkez Bankası’nın sahip olduğu fiyat izleme uzmanlığı ile birleştirilerek teknik alt yapısı güçlü ve kurumsal sürekliliği bulunan bir Erken Uyarı Sistemi kurulması konusunda güçlü bir irade bulunuyor. Söz konusu çalışmalar Gıda Komitesi koordinasyonunda kararlılıkla sürdürülmekte. Tarımsal üretime ilişkin iyi işleyen bir Erken Uyarı Sistemi, gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayacak ve dolayısıyla fiyat istikrarını güçlü bir şekilde destekleyecek.

Dipnotlar:

[1] Bakınız New York Times (2008) ve Gouel (2014).

[2] Bakınız Araujo ve diğ. (2012) ve Baquedano (2015).

Kaynakça:

Araujo, C., C. Araujo-Bonjean, and S. Brunelin (2012). “Alert at Maradi: Preventing Food Crisis by Using Price Signals”, World Development, 40, 1882 – 1894.

Baquedano, F. G. (2015). “Developing an Indicator of Price Anomalies as an Early Warning Tool: A Compound Growth Approach”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Working Paper.

Gouel, C. (2014). “Food Price Volatility and Domestic Stabilization Policies in Developing Countries”, in The Economics of Food Price Volatility, (eds.) J.-P. Chavas, D. Hummels, and B. Wright. Chapter 7, pp. 261 – 306, University of Chicago Press: Chicago, IL.

New York Times (2008). “Across Globe, Empty Bellies Bring Rising Anger”, April 18, 2008.

Kaynak: https://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/gidada_erken_uyari
 
Son düzenleme:
30 Aralık 2016 tarihli Bloomberg HT haberi konuyla alakalı. Yerel yönetimlerde çalışmalara katılıyor.

TCMB gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu değerlendirdi​


TCMB: "Gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilmiştir"​

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yayımlanan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı Basın Duyurusu"nda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilginin yer aldığı duyuruda, gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtildi.

Duyuruda, sistemin kurulmasına ilişkin çalışmaların TCMB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdümünde yürütülmesinin; bu çerçevede, teknik altyapının en kısa sürede tamamlanmasının kararlaştırıldığı aktarılarak, "Gıda ürünlerinde fire oranını azaltacak lojistik önlemler alınması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, toptan ve perakende ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi hususlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilgi sunulmuş olup ayrıntılı eylem planı gözden geçirilmiştir. Kurulacak olan Erken Uyarı Sistemi ile eş güdüm içinde çalışacak, sektör dengelerini gözeten, esnek, gerektiğinde devreye girerek gıda ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını destekleyecek dış ticaret tedbirlerine ilişkin uygulama esasları değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yerel yönetimler tarafından yürütülebilecek çalışmalara örnek teşkil etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince sunum gerçekleştirildiğine işaret edilen duyuruda, Komite gündeminin ve çalışma takviminin gözden geçirildiği vurgulandı.

AA
 
Çok fazla yazmaya , bu ne ise yarayacak diye düşünmeye gerek yok. Hatta yok erken uyari bilmem ne isme de gerek yok. Tcmb sitesinden direk kopyaliyorum.

Merkez Bankası Görev ve Sorumlulukları​

Bankanın Merkez Bankası Kanunu ile düzenlenen görev ve sorumlulukları, 5 temel alana ayrılmaktadır:

1. Fiyat İstikrarı​

Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ile ekonomik kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde düşük bir enflasyon oranı kastedilmektedir. Banka, bu amaç doğrultusunda uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçları doğrudan kendisi belirler, bir başka deyişle araç bağımsızlığına sahiptir.
 
 • Beğen
Tepkiler: ziyaretci87

Tarım arazilerini kullanımını sürekli kaybeden bir ülke sadece fiyat istikrarıyla gıda güvenliğini sağlayamaz, istikrarlı fiyat oluşumunu sağlayamaz, üstelik bu tarım arazileri kaybı aslında üretim için gereken tedbirlerin etkin bir şekilde zamanında alınmamasından kaynaklanıyorsa istediğin kadar erken uyarı sistemi kur, erken uyarıyı üretimi artırmak ve üretimde düşüşü engellemek için anında yapamadıktan sonra ve gerken üretim kaybı düşüşü için harekete geçemedikten sonra anlamı kalmaz, fiyat istikrarı sadece tüketimi düşünerek isteniyorsa eğer, MB sı parasının değerini koruyacakki dışa bağımlı girdilerdeki artış üretimi düşürmesin.Merkez bankacılığı yeni icat edilmiş bişey değil sonuçta, ilk önce her kurum kendi görevini tam yapacak.1654947267991.png


1654947315591.png

1654947439365.png
 

Benzer Konular