Kasaplık Ve Besilik Hayvan İthalatında Düzenleme

FİİLİ İTHALATI 5 KASIM 2011 ' E KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE, KURBANLIK AMACIYLA TRAKYA BÖLGESİNE İTHAL EDİLEN KASAPLIK CANLI SIĞIRLAR, BÖLGEDE YER ALAN İTHALATÇININ İŞLETMESİNE, HAYVAN PAZARLARINA VE KURBAN TOPLAMA MERKEZLERİNE SEVK EDİLECEK
ANKARA (A.A) - Fiili ithalatı 5 Kasım 2011 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, bölgede yer alan ithalatçının işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Düzenlemeye göre, besilik sığırların ithalatı için kontrol belgesi başvurusu sırasında, besilik sığırların karantinaya alınacağı işletmelerin kapasitelerinin ve karantinaya uygunluğunun belirtildiği bir belge ile Turkvet veritabanından alınan işletme tescil belgesi ithalatçı tarafından Bakanlığa ibraz edilecek. Bu belgeler, mahallindeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanmış olacak.
İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırların ithalatına müsaade edilmiş ülkelerde doğmuş ve büyümüş olması gerekecek.
İthal besi sığırı bulunduran işletmelerin Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrolleri yapılarak kayıtları tutulacak.
Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçılar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmeyecek.

-FİİLİ İTHALAT ÖNCESİ KARANTİNA-

Besilik sığır cinsi hayvanlara ait karantina şartlarında da değişiklik yapıldı.
Bu çerçevede, besi amacıyla ithal edilecek sığırlar fiili ithalat öncesi Türkiye ' de ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde, 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacak.
Besilik sığır ithalatçıları, ithal edecekleri hayvanların Bakanlık kontrolünde 21 gün süreyle karantina uygulanmadan başka işletmelere dağıtılmayacağına dair taahhütnameyi Bakanlığa ibraz edecek.
Karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacaksa hayvanların dağıtımı, Bakanlık il müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veritabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacak.

-KURBANLIK İÇİN DÜZENLEME-

Tebliğe eklenen geçici maddeyle de fiili ithalatı 5 Kasım 2011 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin/ithalatçının işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilecek
 

Benzer Konular