ortaokul, lise çağındaki gençlere, tarım, hayvancılık eğitimi verilmeli


ziraat ve veteriner okullarndan mezun olan ve serbest çalışan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, tarımda (ziraat) ve hayvancılıkta, tatbikat yaparak, çiftliklerde ve tarlalarda çalışarak...

her yaştan gençlere, bu işlerin nasıl yapıldığını öğretmeli...

ortaokul ve liselerde,

ders sayıları azaltılmalı (türkçe, cumhuriyet tarihi, biyoloji, fizik, kimya, matematik, ingilizce dışında kalan dersler seçmeli olmalı...)
genç öğrenciler, yarım gün okulda, yarım gün tarlada, çiftlikte çalışmalı...okulda harcanan zaman, günde, 3-4 saatten çok olmamalı...

hayvancılıkta,
süt çiftliklerinde,
besi çiftliklerinde
tatbikat ile, işi yaparak eğitim alma ve öğrenme çalışmaları yapmalı...
(dünyada, gelişmiş ülkelerde, bu iş böyle yapılıyor...)
işler yapılarak, işlerin nasıl yapıldığı öğretilmeli
betona dayanmayan, ucuz ve kullanışlı barınak türleri, geliştirilmeli, yapılmalı...
yem depoları,yem işleme alanları, ahşap direkler, çadır kullanarak yapılmalı...
inek bakımı beslenmesi, hayvanlarda sıkıntıya (stres) ve hastalıklara sebep olan durumlar,

sıcakta ve soğuk hava şartlarında neğibi tedbirler alınır, öğretilmeli...
hayvan çiftlikleri, süt çiftlikleri, besi çiftlikleri (feedlot) nerelerde yapılmalı, öğretilmeli...

havvanların sevk ve idaresi, nakliyesi/taşınması konuları öğretilmeli...
aşılar (deri altına, kas içine nasıl verilir, aşılama zamanları tanıtılmalı, aşıların zerki, ilaçların zerki nasıl yapılır), ögretilmeli
aşıların, etkili kullanılması, enjeksiyon, iğne konusu tanıtılmalı...

yem tedariki, yem ihtiyaç hesapları, öğretilmeli
yemler, yemleme , rasyon hesaplama, yemlerin depolanması/saklanması (saman, silaj, yonca vb) ve rasyon hazırlaması, öğretilmeli
sağım, temizlik hijyen, konusu ğretilmeli
hastalıklar, ilaçlar, tedavi, biyoğüvenlik öğretilmeli

besicilikte,
melezleme, üreme, sütırkı buzağılar, melez buzağılar, etırkı inekler, buzağılar tanıtılmalı,
buzağıların, beslenmesi, bakımı öğretilmeli...
buzağılar, nasıl ve ne zaman sütten kesilir, öğretilmeli...
buzağılarda görülen hastalıkların, önlenmesi, tedavisi hakkında bilgi, verilmeli

ölen hayvanların, ortadan nasıl kaldırılacağı öğretilmeli…

besicilikte,
besi danaları, besi düveleri nasıl beslenir, büyütülür, tanıtılmalı
yemler, rasyonlar konusunda yeterli bilgi verilmeli,
besi danalarında görülen hastalıklar (feedlot=açık saha besiciliği, solunumyolu hastalıkları), tanıtılmalı...
çiftlikte hayvanların sevk ve idaresi sırasında, çalışanların asgari emniyeti nasıl sağlanır, hayvanı tutma düzenekleri, aşı yolları, tanıtılmalı

hayvan indirme bindirme (yükleme bşaltma) rampaları, tanıtılmalı…

hayvan hastalıklarının teşhis-tedavisi nasıl yapılır, tedavi ve antibiyotik kullanılması konusu, öğretilmeli
ilaçların, hayvan vücudundan atılma/arınma sürelerine dikkat edilmeli,
kayıtların nasıl tutulması konusunda bilgi verilmeli...

aşılar, aşılama konusunda yeterli bilgi verilmeli, tatbikatı yapılmalı
çiftlik hayvanlardan elde edilen verimleri azaltan, parazitler, mide- bağırsak solucanları tanıtılmalı,

iç ve dış parazit ilaçları tanıtılmalı, ilaçlamanın nasıl yapıldığı, gösterilmeli-öğretilmeli
yem analizleri, hayvanların düzenli sağlık testleri ve hastalık taraması nasıl yapılır, öğretilmeli
ilgili olan öteki konularda, eğitme ve öğretme çalışmaları-faaliyetleri yapılmalı...


tarımda-hayvanclıkta kullanılan, aletler, makina ve techizat, yerli olarak üretilmeli ve kullanılmalı...
aşılar (solunum yolu hastalığını önlemede koruyucu olan virüs, bakteri aşıları, kulostridia aşıları, üreme ile ilgili aşılar) tanıtmalı, aşılama zamanlarını öğretmeli…
yem ilave maddelerini (tuz, kalsiyum, magnezyum için yem ilave maddeleri, mineral tuzları, A, D, E vitaminleri) yerli olarak üretilmeli ve kullanılmalı...

ihtiyacı karşılamak için, aşılar, ilaçlar, ülkede üretmeli ve kullanmalı...bu alanda yapılan çalışmalar desteklenmeli…
her ilde, yem analizi yapan yerler açılmalı, hizmet vermeli…


hayvancılıkta, eğitim alan gençlere, 2-3 hayvan verilerek, ve yem giderleri karşılanarak, gençler, teşvik edilmeli,
düvelerin ilk tohumlanma yaşları ve ilk tohumlama zamanındaki ağırlıkları konusunda, büyüme ve günlük ağırlık artışlarının hesaplanması konusunda…

sütırkı ya da kombine ırkların (holştayn, mondofon), yada bunlardan elde edilen melez buzağıların beslenmesi nasıl yapılır,

etrıkı inek çiftlikleri (angus, limozin, şarole, simental vb), mutlaka kurulmalı ve devamlılık sağlanmallı, yaşatılmalı
ithalatla, her yıl getirilen, besilik 500 000 baş dana, bundan sonra, 2 yıl içinde, kendi çiftliklerimizde, elde edilmeli...
tatbikatla verilen, eğitimin ve öğretimin sonunda, türk gençleri, hayvancılıkla ilgili asgari bilgi ve beceriye sahip olurlar…eğitmenlerin eğitimi de yapılmalı…

bu eğitim ve öğretim ile, mevcut hayvancılık faaliyetleri, gelecek senelerde, daha verimli yapılan faaliyetler haline gelir…
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: ismail_17 ve SHU
Çok yerinde bir tespit. Kırsala yakın bir ilçede İlçe milli eğitimde çalışıyorum. bu konuyla ilgili fikirlerinizi strateji geliştirmeyle paylaşacağım. İlçede eğiitim alan çocukların çoğu köylerde yaşıyor. Halihazırda bir çoğu aile işi olarak çifçilik yapıyor ama bu işten soğutulmuş durumdalar. Ailelerin geleneksel yaklaşımları, iş kötüleme davranışları yüzünden gençler koşarak kaçıyor. Kızlar erken yaşta evleniyor erkekler alakasız bölümler okumaya yada fabrikada işçi olmaya gidiyorlar. Köyde ne berber ne kaynakçı ne demirci ne de traktör sürecek genç bulabiliyoruz.
 
Kentlerde yaz tatilini orda burda boş boş geçiren kent çocuklarını bu işler mutlaka yaptırılmalı, bu işleri yapacak yakın kırsal alanlarda yapmaları öğretilmeliki büyüyüp kurumlarda 8 saat bir iş yapmadan canları sıkılıp kent yakınlarında ufak arsa alıp hayallerindeki domates biber üretme, haftasonları hava alma hobi bahçesi yapma girişimlerini biraz daha büyük ölçekte yapmaları sağlanmalı.Çünkü artık nüfusun yüzde 87 si kentlerde yaşıyor, haliyle genç nüfusun neredeyse hepsi kent hayatı içinde büyüyor.

Ama tabi teknofest kuşağı çocuklarına uzay yolculukları simülasyonuna bindirmek varken, inek besleme süt sağma ve hayvan gübresi yönetimini nasıl.yapacağını göstermek güç bir iş, gerçekte bu ülkede kimsenin.yapmadıĝı uzay yolculuĝunun simülasyonunu cocuklara göstererek deneyim yaşatmak temiz güzel iş.
 
  • Beğen
Tepkiler: behcet arı
Bir şeyler yapılmalı acil
Bizim buradan bakınca durum
Kültürel dini ahlaki yıpranma çok hızlandı
Madde bağımlılığı çok hızlı çoğalıyor
Beni ısırmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyeti toplumsal huzurumuzu bozacak rahatımız mal can güvenliğimiz kalmayacak
Çocuklatımızı güzel şeylere yönlendirmeliyiz
Bizim kasabada kısa süre önce 100 lerce çiftçi hayvancı varken şimdi 30 yaş altı bir kaç çiftçi var
Küresel ısınma bir taraftan yozlaşma bir tarafta endişelendiriyor beni
 

Benzer Konular