samanın-mısır sapının sığır beslenmesinde/yemlenmesinde önemi/faydası?

1-et ırkı ineklerin yemlenmesinde,
2-süt ırkı ineklerin yemlenmesinde
3-danaların/düvelerin büyütülmesinde
4-besicilikte

özellikle, az enerjili/az proteinli rasyonlara ihtiyaç olan zamanlarda (sağılmayan süt ırkı ineklerin yemlenmesi sırasında, et ırkı ineklerin yemlenmesinde, emzirme döneminde, gebeligin orta-son döneminde, danaların-düvelerin kış döneminde yemlenmeleri sırasında, besicilikte), rasyonlarda samanın-mısır saplarının kullanılmasına ihtiyaç vardır. bu bakımdan bu yemler çok önemli,faydalı yemlerdir.

bu yemler, yemlemenin olmazsa, olmazlarıdır.

görüş-öneri?