T.C Ziraat Bankası 2012 Yılı Faiz İndirimli Kredileri

Katılım
28.12.2007
Mesajlar
21,905
Konum
Isparta

2012 Yılı Faiz İndirimli Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kredileri

Kredinin Kapsamı:

Holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya mevcut işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

Damızlık Belgeli hayvan alımları

Barınak yapımını ve tadilatı

Süt sağım ünitesi alımı

Süt soğutma tankı alımı

Yem hazırlama ünitesi alımı

Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
Damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri

Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için) ile diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı (tek yıllık yem bitkisi üretimi dahil) amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Krediyle Edindirilecek Hayvanların;

Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)

Damızlık Belgesine sahip

İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış

Azami 36 aylık yaşta

olması gerekmektedir.

Kredi Limiti, Yatırım/İşletme Dönemi ve İndirim Oranları:

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi/Kredisi

(18 Ay)

250.000 TL’ye kadar %100 %50

250.001-3.000.000 TL %75 %50

3.000.001-20.000.000 TL %50 %25

20.000.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenen faiz oranı üzerinden değerlendirilmektedir.

İstenen Belgeler:

Çiftçi Belgesi

Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar

Oda kayıt belgesi

Vergi levhası

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

--------------------------------------------------------------------------------
2012 Yılı Faiz İndirimli Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği Kredileri

Kredinin Kapsamı:

Angus, simental (etçi), hereford, şarole ve limuzin ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya mevcut işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize,

Damızlık Belgeli hayvan alımı

Barınak yapımını ve tadilatı

Yem hazırlama ünitesi alımı

Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı

Damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri

Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için) ile diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Krediyle Edindirilecek Hayvanların:

Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)

Damızlık Belgesine sahip

İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış

Azami 36 aylık yaşta

olması gerekmektedir.

Kredi Limit ve Faiz Oranları:

7.500.000 TL’ye kadar %100 indirimli faiz oranı

7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenecek faiz oranı ile değerlendirilmektedir.

İstenen Belgeler:

Çiftçi Belgesi

Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarınıda içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar

Oda kayıt belgesi

Vergi levhası

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri


Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
--------------------------------------------------------------------------------

2012 Yılı Faiz İndirimli Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredileri

Kredinin Kapsamı:

50 baş ve üzerinde damızlık düve yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya mevcut işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

Barınak yapımını ve tadilatı

Yem hazırlama ünitesi alımı

Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı

Damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri

Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için)

Diğer yatırım giderlerinin,

finansmanı amacıyla yatırım kredisi

Damılzlık Belgeli hayvan alımı,

Diğer işletme giderlerinin,

finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Krediyle Edindirilecek Hayvanların:

Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)

Damızlık Belgesine sahip

Azami 4-13 aylık yaşta

olması gerekmektedir.

Kredi Limit ve Faiz Oranları:

7.500.000 TL’ye kadar %100 indirimli faiz oranı

7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenecek faiz oranı üzerinden değerlendirilmektedir.

İstenen Belgeler:

Çiftçi Belgesi

Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)

Hayvan alımı dışındaki işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarınıda içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar

Oda kayıt belgesi

Vergi levhası

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

--------------------------------------------------------------------------------
2012 Yılı Faiz İndirimli Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri

Kredinin Kapsamı:

10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya mevcut işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

Hayvan alımı

Barınak yapımını ve tadilatı

Süt sağım ünitesi alımı

Süt soğutma tankı alımı

Yem hazırlama ünitesi alımı

Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı

Sağmal hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri

Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için) ile

diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Krediyle Edindirilecek Hayvanların;

Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)

Kültür ırkı veya melezi

En az bir doğum yapmış

Azami 48 aylık yaşta

olması gerekmektedir.

Kredi Limiti, Yatırım/İşletme Dönemi ve İndirim Oranları:

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi/Kredisi

(18 Ay)

3.000.000 TL’ye kadar %50 %25

3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenecek faiz oranı üzerinden değerlendirilmektedir.

İstenen Belgeler:

Çiftçi Belgesi

Damızlık Belgesi (hayvan alımlarında)

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar

Oda kayıt belgesi

Vergi levhası

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu


Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)


--------------------------------------------------------------------------------
2012 Yılı Faiz İndirimli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri

Kredinin Kapsamı:

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, keçi yetiştiriciliğinde (Saanen, Kilis, Domaskus, Ankara Keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) en az 25 baş kapasite ile işletme kurmak ve/veya mevcut işletmenizin kapasitesini bu kapasitelere ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

Hayvan alımı

Barınak yapımını ve tadilatı

Süt sağım ünitesi alımı

Süt soğutma tankı alımı

Yem hazırlama ünitesi alımı

Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı

10 baş sağmal hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri

Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı (traktör, mibzer, pulluk vb. ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için) ile

diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Krediyle Edindirilecek Hayvanların;

Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş),

Azami 9-24 aylık yaşta

olması gerekmektedir.

Kredi Limiti, İndirim Oranları:

5.000.000 TL’ye kadar %100 indirimli faiz oranı

5.000.000 TL’yi aşan kısmı ise Banka tarafından belirlenen cari faiz oranı üzerinden değerlendirilmektedir.

İstenen Belgeler:

Çiftçi Belgesi

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı yazı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar

Oda kayıt belgesi

Vergi levhası

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu


Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt