Tahılda verim 80 kilolardan 1 tonlara ulaştı

Tahılda verim 80 kilolardan 1 tonlara ulaştı
18 Mayıs 2013

Tohum ıslahında Türkiye ' nin tarımsal faaliyetlerine önemli kaynak sağlayan Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ' nün geliştirdiği tohumlar Türkiye ve yurtdışı pazarlarda büyük rağbet görüyor.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Cumhuriyet tarihinden itibaren Türk tarımının gelişmesinde Tarımsal Araştırma Merkezlerinin önemli katkı sağladığını belirtti. Çakır, 'Cumhuriyet ' in kurulduğu yıllarda Türkiye ' deki tahılda verim ortalaması 80 kilolardaydı. Biz kuru tarım alanlarında birim alan tane verimini 500 kilolara çıkardık. Sulu tarım alanlarında 250 kilo olan tane verimini biz şu anda 1 tonlara ulaştırdık.' dedi.

Cumhuriyet ' in ilanından sonra ilk 5 Yıllık Kalkınma Planı ' nın görüşmeleri sırasında Atatürk yaptığı konuşmada, ' Bu geniş ve verimli toprakları işleyebilmek, işletebilmek için eksik olan el emeğini, her ne olursa olsun, teknik araçlarla tamamlamak zorundayız. Yurdumuz bir tarım ülkesidir. Bu nedenle halkımızın çoğu çiftçidir, çobandır. Bundan dolayı en büyük kuvveti, gücü bu alanda gösterebiliriz. ' ifadelerini kullanır. Daha sonra tarımsal faaliyetlerin artması konusunda emir verir ve Eskişehir ' de ' Islah-ı Buzr ' adı altında büyük bir tarım kuruluşu kurulur. Kısa sürede çalışmaya başlayan bu kuruluş, Türk insanına modern usullerle tarım yapmasını öğretir ve Anadolu şartlarına uygun kaliteli tohumluk üretimine başlar. Türkiye ' nin ilk Tarımsal Araştırma Enstitüsü olan Islah-ı Buzr, Türk köylüsüyle yaptığı ortak çalışmalar sonucu ülkenin tarımsal kalkınmasına büyük katkı sağlar.

Türkiye ' nin her döneminde tarımsal alanda öncülük eden kuruluş, bugün Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak çalışmalarına devam ediyor. Enstitüde hububat, baklagil ve sebze tohumlarının ıslahı yapılıyor. Anadolu ' da sık karşılaşılan kuraklık ve hastalıklara karşı üretilen ve ıslah edilen ürünler, Türkiye ve yurt dışı pazarlarına gönderiliyor. 1925 yılından bu güne kadar tarımsal araştırma faaliyetleri ile ıslah ettiği 134 bitki çeşidine, 2 buğday, 2 nohut ve 1 arpa çeşidi ıslah ederek tescilli bitki çeşidi sayısını 139 ' a çıkardı.

'TÜRK TARIMININ OLMAZSA OLMAZIYIZ'

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Tarımsal Araştırma Merkezleri ' nin Türkiye ' nin olmazsa olmazları olduğunu belirtti. 'Biz sadece çeşit geliştirmekle kalmıyoruz, üreticiye intikali konusunda İl Tarım Müdürlükleriyle, özel tarım kuruluşlarıyla iç içeyiz.' diyen Çakır, çalışmaların doğrudan sahada oluşan sorunlara yönelik olduğuna değindi. Tarımsal araştırmaların uzun süren bir işlem olduğunu kaydeden Çakır, geçmişten günümüze kadar Tarımsal Araştırma Merkezlerinin önemine değindi. Çakır şöyle deva etti: 'Cumhuriyet ' in kurulduğu yıllarda Türkiye ' deki tahılda verim ortalaması 80 kilolardaydı. Biz kuru tarım alanlarında birim alan tane verimini 500 kilolara çıkardık. Sulu tarım alanlarında 250 kilo olan tane verimini biz şuanda 1 tonlara ulaştırdık.'

Yapılan araştırmaların yerel boyutta kalmadığının altını çizen Çakır, ulusal ve uluslar arası birçok kurum ve kuruluşla ortak çalıştıklarına değindi. Ayrıca düzenledikleri tarla günleri ile Türk çiftçisine geliştirilen yeni ürünleri tanıtma imkânları olduğunu kaydetti.
 

Benzer Konular