Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 İçin Büyük Arazilerin Toplulaştırılması Hedefliyor

Ekran Görüntüsü - 2023-10-27 16-07-41.png

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım sektöründe önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. 2024 yılında başlatılacak büyük projeler arasında tarım arazilerinin korunması, toplulaştırma çalışmaları, erozyonla mücadele ve sulu tarımın genişlemesi bulunuyor.

Türkiye'de tarım, ekonomik büyümede önemli bir rol oynamaktadır. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ülkenin toplam 23,9 milyon hektarlık tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazilerin yaklaşık 16,5 milyon hektarı ekim alanı olarak kullanılmakta, 3 milyon hektarı nadasa ayrılmış durumda, 718 bin hektarı sebzelerin yetiştirilmesi için kullanılmakta ve 3,7 milyon hektarı ise meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılmıştır.

Bakanlık, bu arazilerin sürdürülebilir kullanımı için önemli adımlar atmaya kararlıdır. Bu adımlar arasında arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması ve erozyonla mücadelenin güçlendirilmesi önceliklidir. Ayrıca, tarım için arazi edinimini kolaylaştırmak, mülkiyet anlaşmazlıklarını çözmek ve kullanılmayan arazileri üretime kazandırmak gibi konulara yönelik kurumsal ve hukuki düzenlemeler yapılacaktır.

Toplulaştırma çalışmaları da hız kazanıyor. Tarım arazilerinin parçalı yapısının daha verimli hale getirilmesi amacıyla 2024 yılında 700 bin hektarlık toplulaştırma çalışmalarına başlanacak ve 603 bin hektarlık tescil işlemleri tamamlanacaktır.

Tarım dışı sektörlerin artan arazi talepleri nedeniyle, tarım, orman, çayır ve mera alanlarının korunması ve kullanılması dengeye oturtulmaya çalışılıyor. Ayrıca, suyun etkin ve verimli kullanılması için sulama alanlarının genişletilmesi ve borulu sulama sistemlerinin kullanımının artırılması hedefleniyor.

Sulama suyunun kalite gereksinimlerini karşılayacak nitelikte arıtılmış atık suların sulamada kullanılmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı. Bu çabaların, Türkiye'nin tarım sektörünün sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamaya yardımcı olması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında bu hedeflere ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek.
 
Her bölgenin çok hakim bir sekilde sorunları belirlenmeli. Örnek veriyorum bizim koyumuz tamamen kiraç arazi bu köyde hayvancılık artı biraz bağcılık geliştirilmeli buna yönelik çalisma olmalı.ama diğer köy sulu meyvecilik egemen oraya göre yönetmelik çıkmalı
 

Benzer Konular


Son Gönderiler