Tazminatlı hayvan hastalıkları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete`de yayımlandı.

Sığır brusellozu hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar, koyun ve keçiler ile tüberküloza yakalanan sığırlarda tazminat oranı onda dokuz olarak belirlenirken, mezbahada kesim sonrasında tespit edilen sığır tüberkülozunda dörtte üç oranında tazminat verilecek.

Bakanlıkça belirlenen bölgelerde görülen şap hastalıklarında, tazminat oranı dörtte dört, kuduzda beşte dört, sığır vebası, sığırların süngerimsi beyin hastalığında dörtte dört, koyun ve keçi vebası ile koyun keçi çiçeğinde dörtte üç tazminat ödenecek.

Tazminat verilmeyecek durumlar

Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için tazminat ödenmeyecek. Sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için tazminat verilmeyecek.

İhbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmeyecek. İhbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için tazminat verilmeyecek.
 

Benzer Konular