Ziraat mühendisleri tarım ilaçlarının eczanelerde satılmasına tepkili

23.04.2009
14,004
23,992
35
Bilecik
SAMSUN (CİHAN)- Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası (TMMOB), bitki ilaçlarının eczanelerde satılmasına tepki gösterdi. Oda Başkanı Dr. Turhan Tuncer, bitki ilaçlarının eczanelerden satılmasının insan sağlığı ve ekosistem üzerinde çok büyük tahribata yol açacağını öne sürdü.

Yeni yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat düzenlemelerine tepkilerini gösteren TMMOB, yaptıkları basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Samsun Ziraat Odası ' nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Turhan Tuncer, “İnsan ve hayvan sağlığını tehlikeye sokabilecek, çevre ve doğal bitki örtüsüne zarar verebilecek, doğal denge ve bitki örtüsünün bozulmasına neden olacak, zirai mücadele açısından önemli olan ilaçların sertifika ve bilgi sahibi ziraat mühendisleri yerine insan sağlığı konusunda eğitim almış eczanelerde satılması tehlikeli sonuçlara yol açacaktır.” dedi.

Dr. Tuncer ayrıca yönetmelikte yer alan ' Bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satamazlar ve bitki koruma ürünleri ile bir arada bulunduramazlar ' hükmü ile ' eczanelerin ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ' satabilmeleri hükmünün çeliştiğini ileri sürdü. 'Bitki koruma ürünleri eczanelerde satılmamalı. Bu ürünleri mutlaka bu alanda eğitim almış uzman kişiler olan ziraat mühendisleri tarafından satılmalı.' diyen Tuncer, kullanımının da ziraat mühendislerinin gözetiminde olması gerektiğini kaydetti.

Yürürlüğe giren yeni mevzuat düzenlemelerinin, insan sağlığı ve zirai mücadele açısından önemli sorunlara yol açacağını belirten Dr. Tuncer, 'Bitki koruma ürünlerinin perakende veya toptan satışını yapanların zirai mücadele uygulamaları konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları büyük önem arz etmektedir. Zararlının ve hastalığın yanlış teşhisi ve yanlış tavsiyeler neticesinde canlılarda önemli sağlık riskleri meydana gelecektir. Kanserojen, teratojen, mutajen, sinir sistemini felç edici sakatlık ve ölümlere bile neden olabilecek istenmeyen durumlar ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak çevre, akarsular, göller, yeraltı suları, toprak ve buradan yararlanarak yaşamını sürdüren tüm canlıların ve tüketicilerin yaşamı risk altına girer. Bitki koruma ürünlerinin çocuk mamaları, biberonlar, beşeri ilaçlar ve kozmetik ürünleri gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerle yan yana eczanelerde satılması da çok büyük tehlikeleri beraberinde getirecektir. İlaç, bitki, toprak, hava ve diğer çevre unsurlarının etkileşimi konusunda eğitim almış olan ziraat mühendisleri, bu alandaki tek uzman meslek grubudur.' şeklinde konuştu.


BU İLAÇLARI KİM DENETLEYECEK


Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanarak eczanelerin, beşeri ilaç dışında zirai mücadele ilaçları, veteriner ilaçları ve çevre sağlığı ilaçları satmalarını doğru bulmadıklarını ifade eden Tuncer, Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları alanında yetkili tek meslek grubunun ziraat mühendisleri olduğuna dikkat çekti. 'Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın eczaneleri kontrol yetkisi olmadığı için bu konuda denetim ve cezai yaptırım imkânı da bulunmamaktadır. Hukuki olmayan birtakım yasal düzenlemelerle bitki koruma ürünlerinin eczacılar tarafından eczanelerde satılmasının sağlanmasını, meslek alanımıza yapılmış doğrudan bir müdahaledir.' diyen Tuncer, 'Bunun tüm taraflarını şiddetle kınıyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası, meslek haklarının korunması konusundaki hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” dedi.

Ziraat Mühendisleri Samsun Şube Başkanı Turgut Erel ise “Eczane raflarında insan sağlığı ile doğrudan ilgili pek çok ürünün yanında Zirai mücadele ilaçlarının da bulundurulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sanıyorum iktidar bir süredir tartışma içinde olduğu eczacılık sektörü ile böyle bir uzlaşı yolu seçti. Konunun tüm paydaşları buluşarak aklın, sağduyunun, kamu yararının, doğrunun gereği yapılsın.” şeklinde konuştu. CİHAN

Ekleme Tarihi
08.06.2012
 

Benzer Konular