Susam Tarımı Video

14 sonuçtan 1 ile 14 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  6,683
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Susam Tarımı Video  Susam Yetiştiriciliği
  Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri içerisinde önemli bir yeri olan susam tohumlarında %50-60 yağ içeren yazlık ve otsu bir bitkidir. Bileşiminde ayrıca %25 protein bulunmaktadır. Besleyici özelliği ve lezzetinden dolayı insan besini olarak çok miktarda tüketilir. GAP ' ın devreye girmesiyle bölgemizde sulanabilir 1997 yılında GAP bölgesinde susamın ekiliş alanı 40642 ha olupbu üretim alanından 9548 ton susam elde edilmiştir.

  2. İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ

  2.1 İklim İsteği

  Susam sıcağı çok seven bir yağ bitkisidir. Tropik suptropik ve ılıman iklim kuşağının sıcak bölgelerinde yetiştirilen susam 90-120 günde gelişme devresini tamamlar. Bu devre içinde aylık ısı ortalamasının 20 ºC den aşağı düşmemesi ve tohumların çimlenmesi esnasında toprak sıcaklığının 15 ºC- 20 ºC ve daha yukarı ısılarda olması gereklidir. Gelişme süresinin 2500-2800ºC lik ısı toplamına gereksinimi vardır.

  2.2 Toprak İsteği

  Susam toprak isteği bakımından fazla seçici değildir her toprak koşullarında yetiştirilebilirse de en iyi şekilde kumlu-killi allüviyal topraklarda yetişir. Orta derecede ağır humuslu topraklarda iyi gelişmesine karşın fazla killi ve kireçli ağır toprakları sevmez. Yeni tarıma açılan fundalık arazilerde de susam iyi gelişebilen bir bitkidir.

  3. YETiŞTİRME TEKNİĞİ

  3.1 Ekim Nöbeti

  Susam yetiştirme süresinin kısalığı yönünden hemen hemen her kültür bitkisi ile ekim nöbetine girebilir. Ayçiçeği mısır pamuk ve yerfıstığı ile karışık tarımı yapılabilir. Çapa bitkileri ve baklagillerden sonraki ekilişlerde verimli olup aynı yere arka arkaya ekilebilir. Bölgemizde mercimek ve hububat hasadından sonra yaygın bir şekilde ikinci bir ürün olarak tarımı yapılmaktadır. Genel olarak pamuk-buğday -susam şeklinde üçlü münavebe en çok yapılan münavebe şeklidir.

  3.2 Çeşit

  Araştırma kuruluşlarınca GAP Bölgesinde Özberk-1982 çeşidi tavsiye edilmektedir.

  3.3 Toprak Hazırlığı

  Susam tohumu çimlenme gücü yüksek tohumlarının küçük olmasından dolayı ise çıkış gücü zayıftır. Bu yüzden susam ekilecek toprağın çok iyi hazırlanması gereklidir. Ana ürün ekilişleri için toprak sonbahar ve kış aylarında sürülür daha sonra ilkbaharda toprak tavında iken ikileme yapılır. Diskaro çekildikten ve son diskaro altına gerekli görülen gübre miktarı atıldıktan sonra toprak tavının kaçmaması için sürgü = tapan çekilerek toprak ekime hazırlanır.

  İkinci ürün susam tarımından ana ürün hasadından sonra genellikle toprakta yeteri kadar tav bulunmaz. Ekimden sonra tarladaki nemin hızla kaybolmasına neden olan anız tav suyu verilmeden önce iyice temizlenmelidir. Bundan sonra toprağa gerekli tav suyu verilir.


  5-7 gün sonra da tava gelen toprak pulluk derinliğinde sürülür. Keseklerin parçalanması için 1-2 kat diskaro çekilir son diskaro altına gerekli gübre miktarı atıldıktan sonra sürgü çekilerek toprak ekime hazırlanır.

  3.4 Ekim

  Susam çimlenme gücü yüksek çıkış gücü ise zayıf bir bitki olduğundan ekimin mutlaka tavlı toprağa yapılması gereklidir. Susam tohumları küçük ve hafif olduğundan dekara atılacak tohumluk miktarının ayarlanması çok önemlidir. Serpme ekimde dekara 800-1000gr mibzerfle sıraya ekimde 400-600 gr tohum yeterlidir. Genelde ekim iki şekilde yapılır.

  3.4.1 Serpme Ekim

  İyi bir tohum yatağının hazırlanmasından sonra tohum dere kumu ile karıştırılarak usta ekicilere yaptırılmalı tohumun tavlı toprağa düşmesi için hafif bir diskaro ve sürgü çekilmelidir.

  3.4.2 Mibzerle (sıraya) Ekim

  Mibzerle sıraya ekimde sıra arası 60-70 cm sıra üzeri 20-25 cm olmalıdır. Sıra üzeri mesafeler ekimden 20-30 gün sonra tekleme esnasında ayarlanır. Susam ekiminde en iyi sonuç mibzerle yapılan ekimden alınır.
  Susam ekim derinliği 1.5-2.5 cm olmalı
  Sıcak kuru ve rüzgarlı havada ekim yapılmalıdır.

  3.5 Gübreleme

  Susamın gelişme süresinin kısalığı nedeni ile gerekli görülen gübrenin tamamının ekimden önce son diskaro altına atılması zorunludur. Verilecek gübre miktarı; bölgenin iklim ve toprak koşullarında ekilecek çeşide tarımın sulu ve kuru olarak yapılmasına bağlıdır. İyi bir verim için dekara saf madde olarak 7 kg azot 5 kg fosfor ve 5-10 kg potasyum verilmelidir. Gübre çeşitleri ve bir dekara verilecek miktar olarak aşağıdaki seçeneklerden biri kullanılmalıdır.
  % 21 Amonyum sülfat 35 kg
  % 16 -18 Süper fosfat 25-30 kg
  % 48-50 Potasyum sülfat 10-12 kg
  Kompoze gübre (15-15-15) 30-35 kg

  3.6 Sulama

  Susam su isteği aşırı olamayan bir bitkidir. Ancak yetiştirme sürecinde yapılacak düzenli sulamanın verimi arttıracağı bilinmektedir. Kıraç ve kışlak arazilerde ana ürün olarak susuz yetiştirilirse de ikinci ürün ekilişlerinde mutlaka sulama yapılmalıdır. 2. ürün ekilişlerinde ekimden önce tarlada yeterli rutubeti sağlamak için tav suyu verilir. Olgunlaşma sürecince 1-3 defa sulama yapılabilir. Ancak sulamada çok dikkatli olunmalı göllenme yapılmalıdır.

  3.7 Bakım

  Susamda ilk gelişme çok yavaş olup çiçeklenme ile birlikte büyüme hızlandığından bitkiler 10-15 cm oluncaya kadar tarlaya girilmemelidir. Daha sonra tarlanın otlanma durumuna göre el çapası veya mibzerle sıraya ekim yapılmış ise traktör ara çapası geçirilir sık olan yerlere seyreltme yapılır. Susamda ilk çiçeklenme gün sayısı 45-50 gün kadardır. Çiçeklenme başlangıcı ile beraber bitkiler boylanmaya başlar.

  Sulamalardan sonra 2-3 el çapası mibzerle ekimde traktörle ara sürüm yapılır. Bitkiler 40-50 cm boylandıktan sonra çiçeklerin döllenmeden dökülmelerine neden olmamak için tarla içine girilmemelidir.

  3.8 Hastalık Zararlıları ve Mücadelesi

  Ekimden sonra bozkurt (Agrosit spp) ve fide devresinde görülebilen susam güvesi (Antigastra catalaunalist) ve çiçeklenmeden itibaren görülen beyaz sinek (Bemisia tabacil) zararlısına karşı uygun ilaçlarla mücadele yapılmalıdır. Susam bitkisinde en çok görülen hastalıklar; solgunluk hastalığı susam bakteri solgunluğu yaprak leke hastalığı susam alternaryasıdır. Bu hastalıklara karşı ekimden önce tohumlar pazarda hazır bulunan tohum ilaçlarından biri ile ilaçlanır.

  3.9 Hasat Harman ve Depolanması

  Bitkilerin yaprak ve kapsüllerinin sararması yaprakların kısmen dökülmesi çiçeklenmenin durması alt kapsüller elle kırıldığı zaman tohum renklerinin beyaz tanelilerde koyu sarı kahverengi tanelilerde açık kahverengiye dönüşmesi bitkinin söküme geldiğini gösterir. Söküm elle yapılır. Elle sökülen bitkiler gelişmelerin bir süre daha devam ettireceği için 10-25 bitki bir arada bağlanarak tabanı düz ve temiz bir yerde kök kısımları dışarı ve baş kısımları iç tarafa gelmek üzere baskıya alınır. Baskıdan çıkarılan demetler beton veya düz bir zemin üzerinde 8-10 demet bir arada olmak üzere konulur ve tepe kısmından ip veya otlarla bağlanır. Daha sonra elde edilen tohumlar uygun harman makinalarında vantilatör vasıtasıyla savrularak temizlenir çuvallanır.
  Susam yağlı tohum olduğundan iyi muhafaza edilmesi gerekir. Hava sirkülasyonunun bulunduğu serin kuru bir yerde veya depolarda muhafazaya alınmalıdır.

  4. VERİM

  4.1 Verim

  Susamın normal şartlarda v erimi 60-80 kg/da dır. İyi tohumluk yeterli gübre sulama ve kültürel işlemler ise verimi oldukça yükseltir. Genelde bölgemizde kuru tarım alanlarında yapılan susam ziraatında normal olarak verim 20-30 kg dır.


  Susam Tarımı - www.ziraatciyiz.biz

  DÜNYA’DA SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİ :

  Susam (Sesamum indicum L., Pedaliaceae) dünyada en eski kültüre alınan yağ bitkilerinden biridir. Hindistan’ın Harappa vadisinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö. 3500 yıllarına ait susam kalıntıları bulunmuştur.

  Susamın orijini ile ilgili kesin bir bilgi bulunmaması ile birlikte, bu konuda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı araştırıcılara göre susam türlerinin üçte ikisinin Afrika’da yer alması ve ekonomik olarak susamın bu kıtada baskın olmasına dayanarak, susamın orijini olarak Afrika’yı göstermişlerdir.Aynı şekilde bazı araştırmacılar susamın Afrika’dan orijin aldığını ve Batı Asya üzerinden Hindistan, Çin ve Japonya’ya yayıldığını ve bu bölgelerin ikincil yayılma merkezleri olduğunu ifade etmişlerdir.

  Susam Hindistan, Sudan ve Çin başta olmak üzere dünyanın tropik ve subtropik iklim kuşaklarına sahip bir çok yerinde kültürü yapılan tek yıllık bir yağ bitkisidir. Dünya susam ekim alanı 7 561 200 ha olup en fazla ekiliş alanına sahip ülkeler 1 850 000 ha ile Hindistan ve 1 700 000 ha ile Sudan’dır. Fakat üretim miktarı olarak Çin 660 790 ha’lık alanda 725 440 ton ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise bu oran 43 000 ha alanda 23 000 ton’dur

  Dünya ve ülkemiz tarihi bakımından uzun bir geçmişe sahip olan susamın, tarımında ve ıslahında önemli ve süregelen problemleri vardır. Dünya açısından bakıldığında susam temelde gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin bitkisidir. Dolayısıyla susam araştırmalarına aktarılan maddi destek sınırlı kalmaktadır. Ayrıca susam hiçbir uluslar arası araştırma kuruluşu (CIMMYT, ICARDA, CIP, IRRI vb.) tarafından desteklenmemektedir. Buna paralel olarak susam tarımı ve ıslahında ülkemizde de belli başlı sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışmada bu sorunlar ve çözüm yolları irdelenecektir.

  TÜRKİYE’DE SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİ :

  Türkiye 2007 yılı itibariyle 43 bin hektar alandan, 23 bin tonluk susam üretimi elde etmiştir. Son on yıllık dönemde verim değerlerinde nispeten bir artış olmasına karşılık, ekim alanında sürekli ve ciddi bir azalış göze çarpmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu düşüşün devam edeceği düşünülmektedir. 1995 yılında 73 bin hektar olan ekim alanımız, 30 bin hektar alanı kaybederek, 43 bin hektara gerilemiştir. Aynı şekilde susam üretimimiz 30 bin tondan 23 bin tona düşmüştür.

  Ekim alanlarımızdaki bu gerilemeye rağmen, susam tohumuna olan ihtiyacımız neredeyse iki katına çıkmıştır. 1994 yılında 25 bin ton olan susam ithalatımız, 2004 yılında 79 bin tona çıkmıştır. 2004 yılı itibariyle susam ithalatına ödenen toplam değer 59 milyon dolardır. Maalesef ithal edilen susam tohumlarının kalitesi, ülkemiz susamlarıyla kıyaslanmayacak kadar kötüdür. İthalat yaptığımız ülkelerin başında 16805 tonla Etiyopya başı çekmektedir. Bunu Hindistan (15140 ton), Afganistan (10202 ton) ve Sudan (9382 ton) takip etmektedir. Görüldüğü gibi ithalatımız çoğunlukla üçüncü dünya ülkelerinden gerçekleşmektedir.

  Susam yetişme süresi oldukça kısa (90–120) bir bitkidir. Ana ürün şartlarında sulanmadan yetiştirilebilmektedir. Dolayısıyla suya ve besin maddelerine ihtiyacı diğer kültür bitkilerine oranla düşüktür. Toprak seçiciliği az ve sıcağa toleransı yüksektir. Bu haliyle birçok kültür bitkisiyle kolaylıkla münavebeye sokulabilir. Üstelik pazarlama sorunu yoktur. İkinci ürün tarımında da önemli bir potansiyeli vardır. Buna rağmen, ülkemiz susam tarımı giderek zarar görmekte ve ekim alanlarını mısır gibi mekanize bitkilere bırakmaktadır.

  TÜRKİYE’DE SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİNE BATEM’İN KATKISI

  Enstitümüz Türkiye’de susam araştırmalarında en köklü kurum olup 1980’den beri çalışmalara devam etmektedir. Şu anda genetic materyal olarak ülkemizdeki yerel populasyonlarla beraber dünya’da ekimi yapılan bütün çeşit ve ekotiplere sahip bulunmaktayız. Tüm ıslah çalışmaları sonucunda 4 adet susam çeşidi tescil ettirilmiştir. Şu anda Türkiye’deki ekimi yapılan çeşitlerin tamamına yakını Enstitümüz tarafından tescil ettirilen Muganlı -57 çeşidinden oluşmaktadır. Bu çeşide ait üst kademedeki tohumlukların dağıtımını da yapmaktayız. Ayrıca yetiştiricilik konusunda da pek çok çalışma yapılmıştır. Bu kapsamdaki gübreleme, ekim yöntemleri ve tarihleri, toprak işleme, yabancı ot kontrolü konularında yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçlar üretime aktarılmıştır.

  SUSAM ÇEŞİTLERİ

  BAYDAR-2001
  GÖLMARMARA

  MUGANLI-57

  ÖZBERK-82  [img width=800 height=532]http://s12.postimg.org/gafb23t31/susam1.jpg[/img]

  [img width=800 height=532]http://s12.postimg.org/n2abip7gd/susam2.jpg[/img]

  [img width=800 height=532]http://s12.postimg.org/jjybmb6kd/susam3.jpg[/img]

  [img width=800 height=532]http://s12.postimg.org/6h2p31gcd/susam4.jpg[/img]

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  25 Temmuz 2008
  Şehir
  Kırklareli
  Yaş
  39
  Mesajlar
  5,187
  Adı geçen
  9 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Seneye herkez eker , gidip birde ithalat olur , ekenin elinde patlar , yalvar yakar zorla satar.
  Basında iyice ortama gaz verir , muhalefet hükümeti suçlar , bizi bir avuş susama muhtaç ettiniz , simidi sizin yüzünüden pahalı yiyoruz diye.
  Yöneticiler iyice celallenir , simit parasıyla oynatmam der baştakiler , bu işin arkasında susam lobisi var derler , bak ithal yaparız haa derler.
  Sonra gider ithal yaparlar , olan yine susam ekene yani biz çiftçilere olur.
  Baştakiler susamı ucuzlattığı için sevinir , millete ucuz susamlı simit yedirdik diye siyaset yaparlar.
  Muhalefet cumhuriyet tarihinde susam ithal eden hükümet der , vatandaşı bir avuç susama muhtaç ettiniz derler , onlarda öyle siyaset yapar.
  Basın ise tavşan kaç , tazı tut yaptığı için kendine malzeme bulduğu için , maraza çıktığı için sevinir.
  Olan bize olur.
  Hep böyle olmadı mı?

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  6,683
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Yawuz ağa haftaya Lübnan ' a gidiyorum

  Dünya da en yüksek susam werimini Lübnan ' lı çiftçiler alıyormuş.... 300 kg/dekar.... Nasıl werim ama!

  İkincisi Çin 130kg/dekar alıyormuş..... Çin uzak gözüm yemedi 6 ay önceden plan yapmak lazım, Lübnan aha şurada. Cuma git Pazar dön

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  6,683
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Alıntı ufukk link=topic=70015.msg798835#msg798835 date=1385154984 Nickli Üyeden Alıntı
  Seneye herkez eker , gidip birde ithalat olur , ekenin elinde patlar , yalvar yakar zorla satar.
  Basında iyice ortama gaz verir , muhalefet hükümeti suçlar , bizi bir avuş susama muhtaç ettiniz , simidi sizin yüzünüden pahalı yiyoruz diye.
  Yöneticiler iyice celallenir , simit parasıyla oynatmam der baştakiler , bu işin arkasında susam lobisi var derler , bak ithal yaparız haa derler.
  Sonra gider ithal yaparlar , olan yine susam ekene yani biz çiftçilere olur.
  Baştakiler susamı ucuzlattığı için sevinir , millete ucuz susamlı simit yedirdik diye siyaset yaparlar.
  Muhalefet cumhuriyet tarihinde susam ithal eden hükümet der , vatandaşı bir avuç susama muhtaç ettiniz derler , onlarda öyle siyaset yapar.
  Basın ise tavşan kaç , tazı tut yaptığı için kendine malzeme bulduğu için , maraza çıktığı için sevinir.
  Olan bize olur.
  Hep böyle olmadı mı?
  Ufuk bey, Ürün fark etmeden hep aynı muhabbet, parmaklarınıza sağlık ne deseniz doğru....

  Hani DPT wardı, onu da şu anki hükümet kapattı...En önemli şey Planlamadır...

  'Hedefsiz dostun olacağına, hedefi olan düşmanın olsun....'

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  23 Temmuz 2011
  Şehir
  osmaniye
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,945
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  güzel paylaşım gayet güzel bilgiler vermiş abi
  bizim burdakinden 2 farklı noktası var birincisi bizde ekilen tohum miktarı mibzerlede olsa serpmede olsa 200-400 gram arasıdır bunlar 1000 gram civarı diyor bence çok aşırı o tohum miktarı çok sık olur sık olursada verim düşer
  ikinci farklı nokta bizde susam tarımında gübre kullanımı yok denecek kadar azdır sulu tarımda ekimden önce 10-15kg dekara taban gübresi verilir onun dışında gübre işi pek olmaz
  bunlar dışında aşagı yukarı aynı

  abi 300 kg verim çok aşırı yüksek biz buna sanırım ulaşamayızda ben yıllar önce 5 dekarlık küçük bir tarlamıza ekmiştim ögrenciydim üniversitede yazın boş durmayım okul harçlıgı olur dedim 5 dekara ektim bugday hasadından sonra
  ekmeden önce 1 torba yani 50 kg 20-20 taban gübresi attım fırfırıyla sonra eski pamuk mibzerleriyle2 kg susam tohumunu pamuk tohumu(çigit) ile önce nemlendirip karıştırdım ve ektim
  ektigim gün yagmurlama ile suladım yaklaşık 4 saat suladım birçok kişi tohum suyla beraber akıp gitmiştir dedi moral sıfıra indi benim
  ilerleyen günlerde maşallah topraktan susam fışkırdı seyret dediler bende biraz seyrelttim her susamın arası yaklaşık 1 karış falandı seyretme sonunda
  susaların boyu bir karış falan olunca ara çapası çektim 1 defa birkaç gün geçince bir yagmurlama daha yaptım ikibuçuk saat falan
  neyse tarla kuruyunca bir çapa daha çektim
  sonra epey gelişti susam fakat bazı hastalıklar ve zararlılar gözükmeye başladı hemen bi tanıdık ziraatçi vardı onu getirdik gösterdik o birkaç ilaç yazdı bunları uygulayın dedi
  ve dedigi gibi yaptık
  neyse hasat vakti inanılır gibi degil ama 2 metreden daha yüksek boyda ve bilek kalınlıgında kalınlıgı olan susam bitkileri oldu işçiler tarlanın içinde kayboluyordu
  hatta o tarihlerde 240 massey vardı bizde susamları onun arkasındaki römorka yüklüyorduk onun sadece tentesi gözüküyordu susamlar okadar aşırı büyümüştü
  aynı sene 20 dekar falanda susuz yine bugday hasadı yapılmış bir tarlaya ekmiştim o tarlaya sadece tohum ve ilaç uygulamıştım ordan 600kg falan susam almıştım
  o 5 dekardan 800 kg falan susam almıştım yani birnevi rekordu

  mustafabalkes teşekkür etti.

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  6,683
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  09.10.2013
  Kadirli İlçemizde Mecidiye Köyü Aksoylar çiftliğinde tek parça 2100 da alanda susam ekimi yapan üreticimiz hasada başladı.

  Hasat sırasında oldukça renkli görüntülerin yaşandığı arazide dekara yaklaşık 140 kg verim alındı. Dünya verim ortalamasının 40-60 kg/da olduğu düşünülürse bu araziden beklenen verim oldukça yüksektir. Susam kg başına 4 TL kadar alıcı bulabilen pazarlamasın da sorun yaşanmayan nadir ürünlerdendir. Özel bir firma ile sözleşmeli üreticilik yöntemiyle üretilen susamlar tahin ve helva yapımında kullanılacak.

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  09 Şubat 2013
  Şehir
  Osmaniye/Kadirli
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,229
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  bu susam tarımı makine ile hasat yapılsa,ilk müdavimi ben olurum herhalde

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  6,683
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Alıntı uzay kasa link=topic=70015.msg844191#msg844191 date=1392020314 Nickli Üyeden Alıntı
  bu susam tarımı makine ile hasat yapılsa,ilk müdavimi ben olurum herhalde
  Az bi kaç yıl daha sabret o da olacak....Listeye seni de yazdım...

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  05 Ekim 2010
  Şehir
  Manisa
  Yaş
  32
  Mesajlar
  4,663
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Alıntı A.Berke ÇULHA link=topic=70015.msg844191#msg844191 date=1392020314 Nickli Üyeden Alıntı
  bu susam tarımı makine ile hasat yapılsa,ilk müdavimi ben olurum herhalde
  Makinalı hasat varda o tohumlar türkiyeye gelmiyor gdoku diye ztn gdolu tohum gelse herkes rahatlıycak ancak sağlık açısından bilemiyorum abd de falan kullanıyorlar gdolu susam pamuk mısır tohumunu ,

  mustafabalkes teşekkür etti.

 10. #10

  Üyelik Tarihi
  18 Nisan 2010
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  35
  Mesajlar
  6,770
  Adı geçen
  66 Mesaj
  Etiketlenme
  1 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Ben 6-7 yaşındayken takriben 1988-89 yılları civarı babam ekmişti 10 dekar Kuruya. Ne ilaç, ne gübre, ne bakım. Ona rağmen güzel bitti. Ne domuz, ne keçi, ne hastalık.

  Elle yoldular, elle taşıdılar, elle silktiler.

  Ne kadar verim çıktı hatırlamıyorum ama şöyle bir tablo var gözümde. Susamı Keşan ' a borsaya götürmek için bir Anadol pikaba yüklediler. Tamamını zor yüklediler. Araç istihab haddine ulaşmıştı. Bir anadol ne kadar yük çeker bilmem. O kadar susam vardı.

  Borsada beğenmişler malı. Üç aşağı, beş yukarı derken satmış bizimki. Ama kendi de hayret içersinde. Söylediğine göre, umduğu paranın çok üzerine para etmiş. Hesapta olmayan o fazlalık ile anneme 1 bilezik almış, öyle gelmişti Keşan ' dan.

  Susam ektiğimiz o 10 dekar tarlanın da muhiti de adı o günden sonra 'susam tarlası' kaldı

  Abi ' m hala dürter. 'Ekelim bu yılı şu susamı'. Ben ise mekanizasyonla arası açık tüm tarım kollarından uzak durma taraftarım. Çok zor, çok masraflı işler çünkü. Az yapan olursa, yapan da para kazanır en azından.

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  05 Ekim 2010
  Şehir
  Manisa
  Yaş
  32
  Mesajlar
  4,663
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Alıntı sebazios link=topic=70015.msg918284#msg918284 date=1410503008 Nickli Üyeden Alıntı
  Ben 6-7 yaşındayken takriben 1988-89 yılları civarı babam ekmişti 10 dekar Kuruya. Ne ilaç, ne gübre, ne bakım. Ona rağmen güzel bitti. Ne domuz, ne keçi, ne hastalık.

  Elle yoldular, elle taşıdılar, elle silktiler.

  Ne kadar verim çıktı hatırlamıyorum ama şöyle bir tablo var gözümde. Susamı Keşan ' a borsaya götürmek için bir Anadol pikaba yüklediler. Tamamını zor yüklediler. Araç istihab haddine ulaşmıştı. Bir anadol ne kadar yük çeker bilmem. O kadar susam vardı.

  Borsada beğenmişler malı. Üç aşağı, beş yukarı derken satmış bizimki. Ama kendi de hayret içersinde. Söylediğine göre, umduğu paranın çok üzerine para etmiş. Hesapta olmayan o fazlalık ile anneme 1 bilezik almış, öyle gelmişti Keşan ' dan.

  Susam ektiğimiz o 10 dekar tarlanın da muhiti de adı o günden sonra 'susam tarlası' kaldı

  Abi ' m hala dürter. 'Ekelim bu yılı şu susamı'. Ben ise mekanizasyonla arası açık tüm tarım kollarından uzak durma taraftarım. Çok zor, çok masraflı işler çünkü. Az yapan olursa, yapan da para kazanır en azından.
  bizde eskiden ekerdik bende hatırlıyorum hayal meyal susam savurmaya giderdik aşkamüstleri babam hala der bu imkanlarla susam eksen söyle olur böyle olur diye gözümü korkutan yolma silkme meselesi aslında biçerle hasat olan tohumlar var ot ilacı atılıp öyle hasat ediliyor ama türkiyede yok olsa ztn 5 para etmez yer gök susam olur yılmaz usta aynen az eken biçen para kazansın kapitalizme bu bari kurban olmasın

 12. #12

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2009
  Şehir
  EDİRNE KEŞAN
  Yaş
  48
  Mesajlar
  2,501
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Susam çok meşakkatli bir iş sizler yetişmemiş siniz de benim suçum ne gençler ben yetiştim. hatta ramazan ayında ekim yapardık. İftarı tarlayı sürerken açardık. Sabah namazında tekrar tarlaya gidip kısa dişli tırmıkla arkasınada ağaç dallarından sürgü yapardık. ot kazma işi bizde vardı. en sevmediğim yanı susamı demet yapmak için dere içlerinden söğüt dalı kesmeydi. çoğunda da derenin içine düşerdik. susam yolma , istife vurma, silkme çok zahmetli iş hele ki bir kadın yövmiyesi 40 tl den başladığı zaman.

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  23 Temmuz 2011
  Şehir
  osmaniye
  Yaş
  36
  Mesajlar
  1,945
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  gözümü korkutmayın
  100dekardan fazla susam var hasadı geliyor

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  05 Ekim 2010
  Şehir
  Manisa
  Yaş
  32
  Mesajlar
  4,663
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Susam Tarımı Video  Alıntı YAVUZ_13 link=topic=70015.msg918324#msg918324 date=1410521286 Nickli Üyeden Alıntı
  gözümü korkutmayın
  100dekardan fazla susam var hasadı geliyor
  Allah kolaylık versin abi bereketli olsun şimdiden
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. ikinci ürün susam tarımı
  Konu Sahibi YAVUZ_13 Forum Susam
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Haziran.2014, 19:09
 2. Susam tarımı yapan var mı
  Konu Sahibi Helimoğlu Forum Susam
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 02:59
 3. Yonca Tarımı Video
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Yonca
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Aralık.2013, 21:59
 4. Buğday ve Arpa Tarımı Video
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Buğday
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Kasım.2013, 21:25
 5. susam tarımı
  Konu Sahibi aksazli Forum Susam
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2012, 17:18

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

64.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
e-Posta: trakkulup@trakkulup.net
Whatsapp: 0 535 7845520
DMCA.com Protection Status