besi yemi, arpa kullanmadan besicilik mümkün mü?

bilindiği gibi otlakları/meraları bulunan ülkelerde (avustralya, sili, brezilya, uruguay, bazı avrupa ülkeleri, kuzey amerika, kanada) et ırkı ineklerin, danaların, düvelerin büyütülmesi (300-450 kg, 325-450 kg,350-540 kg) meralarda yapılır.

türkiye de ise, sığır beslemek yemlemeye dayanır, fabrika yemi ile tahıllar çoklukla kullanılır?

meraya dayalı üretim yapılan ülkelerde besi danalarının ve düvelerinin büyütülmesi (450-550 kg), 0,8-0,9-1,0 kg günlük ağırlık artışları ile olur.

türkiye de benzer bir büyütme, kaba yemlerle (mısır silajı, yonca, saman) yapılabilir. besi yemi, tahıl kullanmadan.

bunun, hayvancılık siyasetinin bu yönde olması, desteklenmesi gerekir.

450-550 kg danaların 600-700 kg ağırlıklara kadar yemlenmesinde (besicilik) tahıllar kullanılır.

bu konuda besicilerin görüşleri?
 

Benzer Konular