Bugday ve Arpa da gübreleme;

Gübretaş firmasinin,toprak ve yapraktan kimyevi gübreleme önerisidir. 20190314_223555.jpg
 
Arpa ektim PROGEN Tohumculuk FİNOLA çeşitini dünüme 21-22 kğ gibi ekim yaptık.
Tabana 20 kğ DAP attım, üst gübreleme için araştırma yapıyorum.
Düzce'de yaşıyorum,iklim bazen yağışlı bazen kurak gidiyor.
Nasıl bir yol izleyelim.
42804

* Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
** Kardeşlenme Sonu – Sapa Kalkma Başlangıcı döneminde verilen üst gübrelerden birini tercih ediniz.
Önemli Notlar:
• Önerilen 2 veya 3 farklı taban gübreden birini seçiniz. Toprak analiz sonuçlarına göre topraktaki fosfor miktarı baz alındığında fosfora göre topraktaki azot miktarı az ise 20.20.0 + 30 (SO 3 ) + Zn gübresi, orta düzeyde ise 20.32.0 + 15 (SO 3 ) + Zn, fazla miktarda ise DAP gübresinin kullanımı tercih edilmelidir. Kireçli ve yüksek pH’ lı topraklarda TSP (Triple Süper Fosfat) gübresi kullanmayınız.
• Taban gübresinin karşısında yer alan üst gübrelerden birini tercih ediniz.
• Azot ve fosfor noksanlığı olan ve yağışın yeterli olduğu ya da sulama yapılan yörelerde dekara 30-40 kg Çinkolu 20.20.0 + 30 (SO 3 ) + Zn gübresi uygulanabilir. Kombine mibzerle bant (şerit) halinde gübre kullanımda tavsiye edilen gübre miktarını kompoze gübrede dekara 2 kg, DAP gübresinde ise 1 kg azaltarak uygulayınız.
• Makarnalık buğdayda ve biralık arpa yetiştiriciliğinde tavsiye edilen taban ve üst gübre miktarlarını dekara 3 kg azaltarak uygulayınız.
• Dekardan alınacak ürün miktarının 600 kg’ dan daha fazla olması durumunda her 100 kg dane ürün için taban gübresini 2 kg, üst gübreyi 3’ er kg arttırarak uygulayınız.
• Kumsal ve milli topraklarda potasyumun düşük olabileceği ihtimali nedeni ile taban gübrelemede kükürtlü ve çinkolu üçlü kompoze (15.15.15 + 20 (SO 3 ) + Zn, v.b.) gübre kullanılması tavsiye edilir.
• Sulama yapan üreticiler ikinci üst gübreden sonra yağış gelmeyecek ise hemen sulama yapmalıdır. Ayrıca sulama yapan üreticiler üst gübre miktarını arttırmadan verilmesi gereken üst gübre miktarını 3’ e bölerek, üçüncüsü başaklanma döneminde uygulanabilir ve üründe kalitenin artmasına etkili olur.
• Üst gübreleme zamanı buğdayın üstü kar ile kaplı olsa bile üst gübrelemeyi yapabilirsiniz. Havanın ısınması ile birlikte kullandığınız gübre karın üzerinde yavaş yavaş eriyerek toprağa geçecek ve böylece gübre uygulama zamanında gecikme meydana gelmeyecektir. Ayrıca bu durumda kullandığınız üst gübreden azot kaybı meydana gelmez.
• Toprakta tuzluluk varsa buğday yerine arpa üretimini tercih ediniz. Arpa buğdaya oranla toprak tuzluluğuna daha dayanıklıdır.
• % 26 N CAN gübresindeki amonyum nitratın patlama tehlike potansiyelini önlemek ve ürünün fiziki kalitesini artırmak amacı ile gübreye ilave edilen kireç, toprağın kireç miktarını arttırmaz ve toprak pH değerini yükseltmez. Üst gübreleme ile verilen % 26 N CAN gübresindeki kirecin kalsiyumu kadar kalsiyum, bitkiler tarafından alındığı için toprakta kireç artışı meydana gelmez.
DİKKAT:
• Yağışı yeterli olan yörelerde bazı yıllar ilkbahar başlangıç yağışları az olabilir, bu durumda ikinci üst gübre miktarı azaltılmalıdır. Azaltılmaması durumunda fazla azottan dolayı bitkinin su tüketimi artar, topraktaki su miktarı kısa sürede tükenir ve buğdayda YANMA dediğimiz olay meydana gelir.
• Yağışı yeterli olan yörelerde dekardan fazla ürün alınması düşüncesi ile gereğinden fazla azotlu gübre kullanımı bitkinin YATMA ‘sına neden olur ve PAS gibi hastalık etmenlerinin zarar derecesini arttırabilir.
• Hava sıcaklığı yüksek ve gübre uygulamasından 5 – 10 gün sonra yağmur yağmayacak ise üst gübrelemede Üre ve Amonyum Sülfat gübresi kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda sabah çiği ile Üre ve Amonyum Sülfat çabuk erir ve Sıcaklık (güneş etkisi) ile bu gübrelerden çok fazla miktarda amonyak (NH 3 ) halinde azot kaybı olur ve gübrelemenin etkisi az görülür. Bu kayıp %33 N Amonyum Nitratta nispeten az, CAN gübresinde ise çok az olur. Hava sıcaklığı düşük ve hava bulutlu ise; bir iki gün içinde yağmur gelecek ise Üre veya Amonyum Sülfat gübrelerinin kullanılmasında bir sakınca yoktur.
• Üst gübreleme; kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan gübrelemedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikte üst gübresi bir defada, yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defada yapılmalıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yerlerde başaklanma döneminde de üst gübre uygulanarak üçüncü üst gübreleme yapılmaktadır. Bu durumda toplam üst gübre miktarı arttırılmadan 3 (üç) kısma bölünerek uygulanmalıdır.
• Üst gübrelemeyi iki defada yapan üreticiler ilk gübrelemede ÜRE veya CAN kullanmalı, ikinci gübrelemede %26 N CAN veya %33 N Amonyum Nitrat kullanmalıdırlar. Hafif yağışta % 33 N AN, fazla yağışta ise % 26 N CAN gübresini tercih ediniz.
• Üst gübrelemeyi bir defada yapan üreticiler Üre, % 26 N CAN, % 33 N Amonyum Nitrat gübrelerinden birini seçerek, iklim ve toprak şartlarını dikkate almak suretiyle kardeşlenme döneminin ortası ile kardeşlenme sonu arasında kullanabilirler.
• Üst gübreleme iki defada yapılacak ise (yağışı yeterli olan bölgelerde veya sulanan tarlalarda), ikinci üst gübreleme kardeşlenme tamamlandıktan sonra sapa kalkma döneminde ana bitkide ikinci boğum başlarken verilmelidir. Bu dönemde Üre gübresi tercih edilmemelidir. Ürenin tercih edilmemesinin birinci nedeni azot kaybının fazla olması, ikinci nedeni ise bu dönemde bitki çok hızlı gelişmeye başlamış olduğundan fazla miktarda azota ihtiyacı vardır. Ürenin toprakta üre bakterileri tarafından ayrışma hızı ve amonyum (NH 4 +) formunda azota dönüşüm hızı yeterli olmayacağı için bitkinin ihtiyacı karşılanmaz ve bu nedenle üreyi tercih etmemek gerekir. Diğer önemli bir neden ise, bu dönemde buğday hızlı geliştiği için azotun en kolay alınım formu olan nitrat (NO 3 -) formunda azotu tercih etmesindendir. Üre formunda uygulansa bile Üre azotu önce amonyum (NH 4 +) azotuna ve amonyum azotu yine bakteriler tarafından enzimatik reaksiyonla nitrat (NO 3 -) azotuna dönüşmekte ve buğday kökleri tarafından daha kolay ve hızlı alınarak yüksek verim elde edilmesini sağlamaktadır.
• Buğday hasadından sonra toprak yüzeyinde kalan buğday anızının toprağakarıştırılması ile toprağa organik madde kazandırılmış olur. Karıştırılan anızın kısa sürede toprakta ayrışmasını sağlamak için anız toprağa karıştırılmadan önce dekara 5 – 6 kg kadar CAN (% 26 N) gübresi serpme olarak verilmelidir. Bu gübre uygulaması ile toprağa karıştırılan anız daha kısa sürede ayrışarak sonraki ürünün daha kolay ekilmesine yardımcı olduğu gibi toprakta organik madde birikimi meydana getirir. Bu şekilde buğdaydan sonra ekilecek bitkiye daha iyi bir tohum yatağı imkanı hazırlanmış olur. Anız kesinlikle yakılmamalıdır. Toprağın üst tabakasındaki faydalı canlılar ölmekte ve toprağın verimliliği azalmaktadır.
 
merhabalar
PROGEN firmasının FİNOLA çeşidi olan altı sıralı arpasını ekmeyi planlıyoruz. Yağmur yağdı yerler sürüldü. tohum yatağını hazırlayıp ekeceğiz. 1000 m2 1 dekar. Yer Manisa SALİHLİ.
Tabana 30 Kg 20.20.25SO3 yani kükürtlü gübre
Kardeşlenme dönemi ot ilacıyla birlikte bitkisel amino asit+20.20.20 yaprak gübresi+çinko uygulayacağız böylelikle üst gübreyi biraz daha geç atmayı düşünüyoruz. Üst gübre olarak 20 kg DMPP li üre yi tek seferde uygulayacağım. Arpanın en büyük özelliği yatmamasının olduğu söylendi. deneyip göreceğiz
 
Arpa ektim PROGEN Tohumculuk FİNOLA çeşitini dünüme 21-22 kğ gibi ekim yaptık.
Tabana 20 kğ DAP attım, üst gübreleme için araştırma yapıyorum.
Düzce'de yaşıyorum,iklim bazen yağışlı bazen kurak gidiyor.
Nasıl bir yol izleyelim.
Ekli dosyayı görüntüle 42804
* Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
** Kardeşlenme Sonu – Sapa Kalkma Başlangıcı döneminde verilen üst gübrelerden birini tercih ediniz.
Önemli Notlar:
• Önerilen 2 veya 3 farklı taban gübreden birini seçiniz. Toprak analiz sonuçlarına göre topraktaki fosfor miktarı baz alındığında fosfora göre topraktaki azot miktarı az ise 20.20.0 + 30 (SO 3 ) + Zn gübresi, orta düzeyde ise 20.32.0 + 15 (SO 3 ) + Zn, fazla miktarda ise DAP gübresinin kullanımı tercih edilmelidir. Kireçli ve yüksek pH’ lı topraklarda TSP (Triple Süper Fosfat) gübresi kullanmayınız.
• Taban gübresinin karşısında yer alan üst gübrelerden birini tercih ediniz.
• Azot ve fosfor noksanlığı olan ve yağışın yeterli olduğu ya da sulama yapılan yörelerde dekara 30-40 kg Çinkolu 20.20.0 + 30 (SO 3 ) + Zn gübresi uygulanabilir. Kombine mibzerle bant (şerit) halinde gübre kullanımda tavsiye edilen gübre miktarını kompoze gübrede dekara 2 kg, DAP gübresinde ise 1 kg azaltarak uygulayınız.
• Makarnalık buğdayda ve biralık arpa yetiştiriciliğinde tavsiye edilen taban ve üst gübre miktarlarını dekara 3 kg azaltarak uygulayınız.
• Dekardan alınacak ürün miktarının 600 kg’ dan daha fazla olması durumunda her 100 kg dane ürün için taban gübresini 2 kg, üst gübreyi 3’ er kg arttırarak uygulayınız.
• Kumsal ve milli topraklarda potasyumun düşük olabileceği ihtimali nedeni ile taban gübrelemede kükürtlü ve çinkolu üçlü kompoze (15.15.15 + 20 (SO 3 ) + Zn, v.b.) gübre kullanılması tavsiye edilir.
• Sulama yapan üreticiler ikinci üst gübreden sonra yağış gelmeyecek ise hemen sulama yapmalıdır. Ayrıca sulama yapan üreticiler üst gübre miktarını arttırmadan verilmesi gereken üst gübre miktarını 3’ e bölerek, üçüncüsü başaklanma döneminde uygulanabilir ve üründe kalitenin artmasına etkili olur.
• Üst gübreleme zamanı buğdayın üstü kar ile kaplı olsa bile üst gübrelemeyi yapabilirsiniz. Havanın ısınması ile birlikte kullandığınız gübre karın üzerinde yavaş yavaş eriyerek toprağa geçecek ve böylece gübre uygulama zamanında gecikme meydana gelmeyecektir. Ayrıca bu durumda kullandığınız üst gübreden azot kaybı meydana gelmez.
• Toprakta tuzluluk varsa buğday yerine arpa üretimini tercih ediniz. Arpa buğdaya oranla toprak tuzluluğuna daha dayanıklıdır.
• % 26 N CAN gübresindeki amonyum nitratın patlama tehlike potansiyelini önlemek ve ürünün fiziki kalitesini artırmak amacı ile gübreye ilave edilen kireç, toprağın kireç miktarını arttırmaz ve toprak pH değerini yükseltmez. Üst gübreleme ile verilen % 26 N CAN gübresindeki kirecin kalsiyumu kadar kalsiyum, bitkiler tarafından alındığı için toprakta kireç artışı meydana gelmez.
DİKKAT:
• Yağışı yeterli olan yörelerde bazı yıllar ilkbahar başlangıç yağışları az olabilir, bu durumda ikinci üst gübre miktarı azaltılmalıdır. Azaltılmaması durumunda fazla azottan dolayı bitkinin su tüketimi artar, topraktaki su miktarı kısa sürede tükenir ve buğdayda YANMA dediğimiz olay meydana gelir.
• Yağışı yeterli olan yörelerde dekardan fazla ürün alınması düşüncesi ile gereğinden fazla azotlu gübre kullanımı bitkinin YATMA ‘sına neden olur ve PAS gibi hastalık etmenlerinin zarar derecesini arttırabilir.
• Hava sıcaklığı yüksek ve gübre uygulamasından 5 – 10 gün sonra yağmur yağmayacak ise üst gübrelemede Üre ve Amonyum Sülfat gübresi kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda sabah çiği ile Üre ve Amonyum Sülfat çabuk erir ve Sıcaklık (güneş etkisi) ile bu gübrelerden çok fazla miktarda amonyak (NH 3 ) halinde azot kaybı olur ve gübrelemenin etkisi az görülür. Bu kayıp %33 N Amonyum Nitratta nispeten az, CAN gübresinde ise çok az olur. Hava sıcaklığı düşük ve hava bulutlu ise; bir iki gün içinde yağmur gelecek ise Üre veya Amonyum Sülfat gübrelerinin kullanılmasında bir sakınca yoktur.
• Üst gübreleme; kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan gübrelemedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikte üst gübresi bir defada, yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defada yapılmalıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yerlerde başaklanma döneminde de üst gübre uygulanarak üçüncü üst gübreleme yapılmaktadır. Bu durumda toplam üst gübre miktarı arttırılmadan 3 (üç) kısma bölünerek uygulanmalıdır.
• Üst gübrelemeyi iki defada yapan üreticiler ilk gübrelemede ÜRE veya CAN kullanmalı, ikinci gübrelemede %26 N CAN veya %33 N Amonyum Nitrat kullanmalıdırlar. Hafif yağışta % 33 N AN, fazla yağışta ise % 26 N CAN gübresini tercih ediniz.
• Üst gübrelemeyi bir defada yapan üreticiler Üre, % 26 N CAN, % 33 N Amonyum Nitrat gübrelerinden birini seçerek, iklim ve toprak şartlarını dikkate almak suretiyle kardeşlenme döneminin ortası ile kardeşlenme sonu arasında kullanabilirler.
• Üst gübreleme iki defada yapılacak ise (yağışı yeterli olan bölgelerde veya sulanan tarlalarda), ikinci üst gübreleme kardeşlenme tamamlandıktan sonra sapa kalkma döneminde ana bitkide ikinci boğum başlarken verilmelidir. Bu dönemde Üre gübresi tercih edilmemelidir. Ürenin tercih edilmemesinin birinci nedeni azot kaybının fazla olması, ikinci nedeni ise bu dönemde bitki çok hızlı gelişmeye başlamış olduğundan fazla miktarda azota ihtiyacı vardır. Ürenin toprakta üre bakterileri tarafından ayrışma hızı ve amonyum (NH 4 +) formunda azota dönüşüm hızı yeterli olmayacağı için bitkinin ihtiyacı karşılanmaz ve bu nedenle üreyi tercih etmemek gerekir. Diğer önemli bir neden ise, bu dönemde buğday hızlı geliştiği için azotun en kolay alınım formu olan nitrat (NO 3 -) formunda azotu tercih etmesindendir. Üre formunda uygulansa bile Üre azotu önce amonyum (NH 4 +) azotuna ve amonyum azotu yine bakteriler tarafından enzimatik reaksiyonla nitrat (NO 3 -) azotuna dönüşmekte ve buğday kökleri tarafından daha kolay ve hızlı alınarak yüksek verim elde edilmesini sağlamaktadır.
• Buğday hasadından sonra toprak yüzeyinde kalan buğday anızının toprağakarıştırılması ile toprağa organik madde kazandırılmış olur. Karıştırılan anızın kısa sürede toprakta ayrışmasını sağlamak için anız toprağa karıştırılmadan önce dekara 5 – 6 kg kadar CAN (% 26 N) gübresi serpme olarak verilmelidir. Bu gübre uygulaması ile toprağa karıştırılan anız daha kısa sürede ayrışarak sonraki ürünün daha kolay ekilmesine yardımcı olduğu gibi toprakta organik madde birikimi meydana getirir. Bu şekilde buğdaydan sonra ekilecek bitkiye daha iyi bir tohum yatağı imkanı hazırlanmış olur. Anız kesinlikle yakılmamalıdır. Toprağın üst tabakasındaki faydalı canlılar ölmekte ve toprağın verimliliği azalmaktadır.
Merhaba bence sizinle aynı çeşidi ekmeyi hedefliyorum tohumu ne kadara aldınız
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt