Büyükbaş ve Küçükbaşta Yeni %50 Hibeli Makina Kampanyası

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" 25 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlandı. TARMAKBİR'in bu hibe hakkındaki bilgilendirmesi ise şu şekilde paylaşıldı:
"Mevzuata konu olan yatırımlar kapsamında yem hazırlama, gübre sıyırıcı, seyyar süt sağma makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluk alımı yüzde 50 oranında hibe olarak desteklenecektir. Konuya ilişkin mevzuat linkte sunulmaktadır.

a) Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluklar yeni, kullanılmamış, deney raporuna sahip, TSE veya CE belgeli ve projenin kapasitesine uygun olmalıdır. Satın alınacak makine, alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makine, alet ve ekipmanların hibeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenmiş olan fiyatlar dahilinde il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hibe hak edişi düzenlemesinde Bakanlık fiyatı, il proje yürütme biriminin piyasa araştırma fiyatı ve KDV’siz fatura bedeli karşılaştırması yapılarak en düşük bedel hibeye esas alınmalıdır.

c) Gübre sıyırıcısı sisteminin, ahır yapımı yatırımının bir parçası olarak, yeni inşaat yapımı ve kapasite artırımı/rehabilitasyonu ile birlikte satın alınması ve ahır içinde montajının yapılması zorunludur.

ç) Diğer makine, alet ve ekipmanlar, yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi ve otomatik suluk ekipmanları alımları ise başvuru koşullarını karşılamak kaydıyla bağımsız olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere satın alınabilecektir.

d) Makine, alet ve ekipman alımları konusunda teknik detaylar, kapasite miktarları, alım ve diğer şartlar Bakanlıkça hazırlanacak olan proje uygulama rehberinde detayları ile açıklanacak olup, hibe yararlanıcıları açıklanacak şartlara uymakla yükümlü olacaklardır."

1624907390946.png
 
  • Beğen
Tepkiler: filizma

Benzer Konular