Dünyanın Gıda Çelişkisi

2020 yılına ait, güncel sayılacak bazı verilere ulaştık bunlar:

- Her yıl üretilen gıdanın 1/3 henüz tabağa konmadan zayi oluyor. Bunun nedenleri; geç hasat, biçerdöver kayıpları, taşıma kayıpları, patojen kaynaklı kayıplar. Toplam gıda kaybı ise %48 civarında. Bu rakam ise insanların gıdayı yetersiz kullanıp, çöpe atılmasının dahil edilmesiyle hesaplanmış.

- Türkiye'de 350 milyon dolarlık evcil hayvan mama hacmi var.
-Afrika'da bulunan nüfusun %20'si dünyadaki 7.6 milyar kişinin ise %11'i açlık çekiyor.
-1,9 milyar insan aşırı kilolu, 750 milyon insan obez.
-BM raporuna göre her yıl 6 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor.
-Doymak, günlük tokluk ihtiyacının yanlış besin maddesi oranlarıyla karşılanması.
-Beslenmek, gerekli protein, enerji ve vitamin ihtiyacının doğru besinlerle doğru oranda karşılanması.

-Bitkilerini iyi besleyen ülkeler, hayvanlarını iyi beslerler; hayvanlarını iyi besleyen ülkeler de insanlarını iyi beslerler.
- ABD'de 220 milyon ton bitkisel kökenli gıdalar çöpe gidiyor.
-İnsanların %25 gıda güvensizliğinden etkilenmekte.
-Buğdayın dış kısmındaki protein, Türkiye'deki insanların "beyaz ekmek, gösteriş" kaygısıyla ayrıştırılıyor ve elimizi düşük kalitede ürünler geçiyor. Yeşil devrim ile başta buğdayın dekardaki net besin değeri kazancı arttı fakat birim kilogramdaki besin kalitesi biraz düştü. Bunu da hesaba katarsak beyaz, kepeği ayrılmış ekmek sağlıklı değil.

-Dünyada üretilen sadece tahıl miktarı, tek başına dünyadaki insanların beslenme ihtiyacını karşılar fakat, kuşlar ve çiftlik hayvanlarının da besin ihtiyacını düşünürsek tahıl dışındaki ürünler mecburen beslemede de kullanılıyor.
1614103191208.png
 
Son düzenleme:

Benzer Konular